Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Významné osobnosti města Louny

Osobnosti, které se v Lounech narodily nebo jejichž působení je spojené s Louny v oblasti umění

Jaroslav Vrchlický

Jaroslav Vrchlický

Lounský rodák, významný český básník, překladatel a pedagog.

Emil Holárek

Emil Holárek

Významný malíř českého symbolismu známý protiválečnými grafikami.

Emil Juliš

Emil Juliš

Přední český básník, nositel Seifertovy ceny.

Vladislav Mirvald

Vladislav Mirvald

Malíř, představitel českého výtvarného konstruktivismu.

Zdeněk Sýkora

Zdeněk Sýkora

Lounský rodák, malíř.

Kamil Linhart

Kamil Linhart

Lounský rodák, malíř.

Bohumil Lůžek

Bohumil Lůžek

Lounský malíř, kronikář Podlesí a Poohří, archivář.

Karel Konrád

Karel Konrád

Lounský rodák, spisovatel.

Benedikt Ried z Pístova

Benedikt Ried z Pístova

Architekt, postavil Chrám sv. Mikuláše v Lounech.

Eduard Tregler

Eduard Tregler

Český varhaník, hudební skladatel a pedagog.

Jaroslav Hilbert

Jaroslav Hilbert

Spisovatel, divadelní kritik a dramatik

Osobnosti, které se v Lounech narodily nebo jejichž působení je spojené s Louny v oblasti sportu

Ladislav Novák

Ladislav Novák

Lounský rodák, fotbalista, vicemistr světa z roku 1962.

Karolína Plíšková

Karolína Plíšková

Lounská rodačka, profesionální tenistka.

Osobnosti, které se v Lounech narodily nebo jejichž působení je spojené s Louny v oblasti obchodu a podnikání

Matěj Valtera

Matěj Valtera

Lounský cukrovarník a mecenáš.

Kamil Hilbert

Kamil Hilbert

Lounský rodák, architekt dostavby svatovítské katedrály, v Lounech projektoval školy a soukromé budovy.

Josef Hlaváček

Josef Hlaváček

Rodina Hlaváčkova vyráběla chromatické akordeony s třířadovým knoflíkovým diskantem a třiceti šesti knoflíky doprovodné části.

Rodina Jiráskova

Rodina Jiráskova

Majitelé lounských mlýnů a jejich modernizátoři.

Jan Kotěra

Jan Kotěra

Architekt, autor kolonie pro zaměstnance v Lounech.

Antonín Mohl

Antonín Mohl

Přední český chmelař, ředitel Zimní hospodářské školy v Lounech.

Emanuel Faulhaber

Emanuel Faulhaber

Hudební skladatel, výrobce hudebních nástrojů, ředitel kůru v Chrámu sv. Mikuláše v Lounech.

Židovští podnikatelé

Židovští podnikatelé

I v Lounech se obchodně dařilo židovské komunitě.

Osobnosti, které se v Lounech narodily nebo jejichž působení je spojené s Louny

Petr Pavel Hilbert

Petr Pavel Hilbert

Dlouholetý lounský starosta.

Václav Hlavatý

Václav Hlavatý

Lounský rodák, světový matematik, pedagog.

Otakar Jaroš

Otakar Jaroš

Lounský rodák, voják, hrdina SSSR.

František Štědrý

František Štědrý

Historik, autor Dějin Loun a mnoha studií o Lounech.

Generál Jean Viktor Moreau

Generál Jean Viktor Moreau

Významný představitel napoleonských válek. Zemřel v Lounech.

Jan Sekera

Jan Sekera

Zakladatel a dlouholetý ředitel Galerie Benedikta Rejta.

Bohuslav Kimlička

Bohuslav Kimlička

Lounský rodák, pilot RAF.

Miroslav Vild

Miroslav Vild

Lounský rodák, pilot RAF.

Osobnosti spjaté s Lounskem

Konstantin Biebl

Konstantin Biebl

Básník, surrealista a poetista, autor sociální poezie. Žil ve Slavětíně.

Generál František Fajtl

Generál František Fajtl

Vynikající stíhací letec, bojoval za 2. sv. války v RAF u 313. stíhací perutě. Žil v Doníně.

Emil Filla

Emil Filla

Malíř a grafik, významný představitel českého kubismu. Žil a tvořil na Peruci.

Emil Holub

Emil Holub

Český cestovatel, etnograf, kartograf a lékař. Žil v Pátku nad Ohří.

Vlastimil Kybal

Vlastimil Kybal

Český historik, profesor Karlovy univerzity a diplomat. Zabýval se hlavně duchovními postavami středověku a politikou raného novověku. Žil a pracoval v Černochově.

Benedikt Roezl

Benedikt Roezl

Český cestovatel, zahradník a sběratel rostlin. Je snad nejznámějším sběratelem exotických rostlin (především orchidejí) své doby. Řada z nich byla pojmenována jím samým a nebo jeho jménem. Žil v Pátku nad Ohří.

Rodina Ortova

Rodina Ortova

Majitel modeního elektrifikovaného vodního mlýnu v Košticích nad Ohří, významný nositel pokroku na Lounsku. Syn Karel Ort byl blízký spolupracovník Marconiho.

Rodina Sochorových

Rodina Sochorových

Edvard – architekt a malíř, Václav – malíř. Žili a tvořili ve Vlčí, Cítolibech a Oboře.

Cítolibská skladatelská škola

Cítolibská skladatelská škola

Významný fenomén českého hudebního klasicismu. Jejími členy byli hudebníci a komponisté, kteří působili ve 2. polovině 18. století především na panství Cítoliby na Lounsku.

Starostové města Loun do roku 1945

Václav Senft

Václav Senft

Do úřadu purkmistra uveden 1788, rezignace 1789.

Jan Martinides z Grillova

Jan Martinides z Grillova

Ve funkci 1789 - 1793.

Augustin Chist z Goldberka

Augustin Chist z Goldberka

1794 - 1795, odstoupil na vlastní žádost.

Václav Senft

Václav Senft

Opakovaně jmenován 1795, rezignoval 1799.

František Filzbauer

František Filzbauer

Ve funkci 1800 - 1808.

Johann Flössl

Johann Flössl

Do úřadu jmenován 1808, rezignoval 1830.

Josef Pihera

Josef Pihera

Ve funkci 1832 - 1836.

František Rudolf Grünwald

František Rudolf Grünwald

Ve funkci 1836 - 1838.

JUDr. Jan Rafael Vladyka

JUDr. Jan Rafael Vladyka

Ve funkci 1839 - 1845.

JUDr. Matyáš Rudolf Křížek

JUDr. Matyáš Rudolf Křížek

Ve funkci 1845 - 1849.

Jiří Jan Hauser

Jiří Jan Hauser

V přechodném období, nebyl purkmistrem v pravém slova smyslu, volby až 1850.

Josef Valter

Josef Valter

Ve funkci 1850 - 1861.

MgPh. Bedřich Sekera

MgPh. Bedřich Sekera

Ve funkci 1861 - 1862, rezignoval ze zdravotních důvodů.

Adolf Kuchinka

Adolf Kuchinka

Ve funkci 1862 - 1866.

Jan Kostka

Jan Kostka

Ve funkci 1866 - 1867.

Alois Greif

Alois Greif

Ve funkci 1867 - 1868.

Antonín Vidman

Antonín Vidman

Ve funkci 1868 - 1877, kdy bylo zastupitelstvo rozpuštěno.

Bedřich Vágner

Bedřich Vágner

Okresní soudce v čele správní komise po rozpuštěném zastupitelstvu do ledna 1878.

MUDr. Josef Frotzel

MUDr. Josef Frotzel

Ve funkci 1878 - 1881, také zakladatel a ředitel první veřejné nemocnice.

Petr Pavel Hilbert

Petr Pavel Hilbert

Ve funkci 1881 - 1899, v historii lounské samosprávy nejdéle úřadující starosta.

JUDr. Valentin Stopka

JUDr. Valentin Stopka

Ve funkci 1899 - 1903.

JUDr. Jan Veltrubský z Veltrub

JUDr. Jan Veltrubský z Veltrub

Ve funkci 1903 - 1911, jako jediný z volených lounských starostů zemřel v době výkonu svého mandátu.

Adolf Šaroch

Adolf Šaroch

Ve funkci 1911 - 1913, kdy bylo zastupitelstvo rozpuštěno.

Vilém Günther

Vilém Günther

Po rozpuštěném zastupitelstvu stanul v čele správní komise, vykonával povinnosti správce města po celou dobu I. světové války.

František Kozel

František Kozel

V nepřítomnosti zvolen v květnu 1918 , funkce se ujal po návratu z armády v září 1918 a úřadoval pouze v přechodném období do vypsání řádných voleb v roce 1919.

Josef Fousek

Josef Fousek

Ve funkci 1919 - 1922, kdy rezignoval.

Eduard Fastr

Eduard Fastr

Ve funkci 1922 - 1923.

Josef Rybka

Josef Rybka

Ve funkci 1923 - 1925.

Josef Fousek

Josef Fousek

Zvolen v září 1925, v listopadu 1926 bylo zastupitelstvo rozpuštěno, v čele správní komise, jejímž předsedou byl do vypsání voleb na jaře 1927, v těchto volbách znovu zvolen starostou, což se opakovalo také v letech 1931 a 1938. Na nátlak protektorátních úřadů a pro zdravotní potíže ohlásil na podzim 1940 rezignaci. V červnu roku 1942 byl na udání zatčen gestapem a podlehl nemoci ve sběrném táboře gestapa v Kladně.

František Liehne

František Liehne

Po rozpuštění zastupitelstva v prosinci 1940 v čele správní komise. V dubnu 1942 komise zrušena.

JUDr. Heinz Rochlitzer

JUDr. Heinz Rochlitzer

Vládní komisař, 1.9.1944 jmenován starostou města Loun. Počátkem května 1945 zatčen a souzen v Lounech.

Předsedové národního výboru v letech 1945 - 1990

Jaroslav Süsmilich

Jaroslav Süsmilich

Ve funkci 1945 - 1946.

Ferdinand Mayer

Ferdinand Mayer

Ve funkci 1946 - 1948.

Jindřich Moravec

Jindřich Moravec

Ve funkci 1948 - 1952.

Vlastimil Nedvěd

Vlastimil Nedvěd

Ve funkci 1952 - 1953.

Bohuslav Macek

Bohuslav Macek

Ve funkci 1953 - 1963.

Svatoslav Hejzl

Svatoslav Hejzl

Ve funkci 1963 - 1971.

Jaroslav Dudjak

Jaroslav Dudjak

Ve funkci 1971 - 1976.

JUDr. Vladimír Drápal

JUDr. Vladimír Drápal

Ve funkci 1976 - 1987.

JUDr. Miroslav Zrůst

JUDr. Miroslav Zrůst

Ve funkci od roku 1987 do odvolání 28. února 1990.

Ing. Emil Volkmann

Ing. Emil Volkmann

Kooptován v březnu 1990, ve funkci do 02. prosince 1990.

Lounští starostové volení od roku 1990

Ing. Emil Volkmann

Ing. Emil Volkmann

Dle nového zákona o obcích zvolen starostou v prosinci 1990, poté opakovaně pro funkční období 1994 - 1998 a 1998 - 2002. Za jeho působení vznikl výrok "Louny - Perla na řece Ohři"

Ing. Jan Kerner

Ing. Jan Kerner

Poprvé zvolen starostou pro funkční období 2002 - 2006, znovu pak pro období 2006 - 2010. Na podzim 2010 opět zvolen starostou. V průběhu volebního období v únoru 2012 rezignoval.

Radovan Šabata

Radovan Šabata

Do funkce starosty zvolen v průběhu volebního období 2010 - 2014 a to v únoru 2012. Na podzim 2014 zvolen pro funkční období 2014 - 2018.

Čestní občané města Loun od roku 1841

Antonín Pankrác

Antonín Pankrác

V letech 1807 - 1859 děkan při chrámu sv. Mikuláše v Lounech, čestný titul udělen 25. dubna 1841.

Adolf baron von Mengen

Adolf baron von Mengen

Plukovník jezdectva, velitel 1. hulánského pluku vévody Ernsta von Sachsen-Coburg-Gotha. Čestný titul udělen 10. června 1842.

Carl von Almási

Carl von Almasy

Major jezdectva, velitel lounské posádkové eskadrony 1. hulánského pluku vévody Ernsta von Sachsen-Coburg-Gotha. Pohřben na měšťanském hřbitově 14. sv. Pomocníků. Čestný titul udělen 10. června 1842.

Emanuel Josef Hikisch

Emanuel Josef Hikisch

Guberniální rada, gymnasiální ředitel, hejtman Žateckého kraje. Čestný titul udělen v listopadu 1849.

František Polák

František Polák

Vrchnostenský úředník, působil jako hospodářský ředitel na statku Jana Adolfa II. knížete Schwarzenberga v Cítolibech. Čestný titul udělen v prosinci 1849.

František Čeněk

František Čeněk

Městský ranhojič a ohledač mrtvol, čestný titul udělen 29. ledna 1850.

Karel Kuchinka

Karel Kuchinka

Státní úředník, oblíbený veřejný činitel. Čestný titul udělen v červenci 1857.

Jan Adolf II. kníže Schwarzenberg

Jan Adolf II. kníže Schwarzenberg

Majitel statků v okolí Loun. Zasloužil se o výstavbu první lounské měšťanské a dívčí školy. Čestný titul udělen 26. června 1864.

František Kučera

František Kučera

Ředitel postoloprtského statku a inspektor schwarzenbergského majetku. Čestný titul udělen 17. dubna 1865.

Antonín Vidman

Antonín Vidman

Lounský starosta v letech 1868 - 1877, čestný titul udělen 23. dubna 1869.

Karel Hierath

Karel Hierath

Doktor lékařství a chirurgie, magistr porodnictví, vykonával v Lounech dlouholetou praxi. Čestný titul udělen 23. srpna 1874.

Jaroslav Vrchlický

Jaroslav Vrchlický

Doktor filozofie, vysokoškolský učitel, český básník, dramatik a překladatel. Čestný titul udělen 15. února 1893.

Petr Pavel Hilbert

Petr Pavel Hilbert

Advokát, lounský nejdéle úřadující starosta, pomohl k výrazné přeměně Loun. Čestný titul udělen 23. srpna 1893.

Oswald Maryan Balzer

Oswald Maryan Balzer

Polský profesor práva, překladatel a dramatik. V Lounech oceňovaný za zásluhy o polsko - českou vzájemnost. Čestný titul udělen 28. prosince 1897.

Jiří Kristián kníže Lobkowicz

Jiří Kristián kníže Lobkowicz

Zastánce nedělitelnosti zemí koruny svatováclavské a obránce českého jazyka. Čestný titul udělen 13. května 1905.

Věnceslav Hrubý

Věnceslav Hrubý

Právník, zemský poslanec a vrchní soudní rada v Opavě, buditel české menšiny v moravském Slezsku a podporovatel česko - polské vzájenosti. Čestný titul udělen 13. května 1905.

Jan Kaftan

Jan Kaftan

Pražský rodák, stavební inženýr, měl značný podíl na prosazení některých obecně prospěšných staveb ve městě. Čestný titul udělen 13. května 1905.

Valentin Stopka

Valentin Stopka

Lounský notář, 1899 - 1903 starosta, organizátor společenského života. Čestný titul udělen 13. května 1905.

Karel Kramář

Karel Kramář

Významný politik, 1918 - 1919 první ministerský předseda Československé republiky. Čestný titul udělen 30. prosince 1910.

Matěj Valtera

Matěj Valtera

Velkoprůmyslník, zakoupil lounský Akciový cukrovar, nejsilnější výrobce cukru v Rakousku - Uhersku. Čestný titul udělen 02. prosince 1912.

Alois Jirásek

Alois Jirásek

Pedagog, prozaik a dramatik. Čestný titul udělen 24. června 1918.

František Staněk

František Staněk

Významný český agrární odborník a politik, poslanec zemského sněmu. Čestný titul udělen 30. června 1918.

Václav Klofáč

Václav Klofáč

První ministr národní obrany Československé republiky, dlouhodobý místopředseda senátu. Čestný titul udělen 30. června 1918.

Gustav Habrman

Gustav Habrman

V letech 1918 - 1920 ministr školství, 1921 - 1925 šéf resortu sociální péče. Čestný titul udělen 30. července 1918.

Isidior Zahradník

Isidior Zahradník

Člen řádu premonstrátů na Strahově. První telegrafoval 28. října 1918 do Loun zprávu o vzniku Československé republiky. Čestný titul udělen 09. listopadu 1918.

Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk

Filozof, politik, profesor pražské české univerzity, první prezident Československé republiky. Louny za svého života navštívil dvakrát. Čestný titul udělen 09. listopadu 1918.

Edvard Beneš

Edvard Beneš

Sociolog, druhý prezident Československé republiky. Čestný titul udělen 29. dubna 1938. Na nátlak protektorátních úřadů 28. prosince 1939 odňat. Obnoveno po návratu z emigrace 05. září 1945.

Josef Fousek

Josef Fousek

V letech 1919 - 1922 a 1925 - 1940 starostou města. V roce 1942 byl zatčen gestapem během Heydrichiády a následně v Praze Kobylisích v červnu 1942 popraven. Čestný titul udělen in memoriam 19. října 1945.

Václav Majer

Václav Majer

Ministr průmyslu v letech 1944 - 1945 v exilové vládě v Londýně, 1945 - 1948 ministrem výživy, zemřel v emigraci. Čestný titul udělen 19. října 1945.

Klement Gottwald

Klement Gottwald

V letech 1948 - 1953 prezident Československé republiky. Čestný titul udělen 21. května 1948, odejmut rozhodnutím zastupitelstva města Loun 07. února 1991.

Zdeněk Nejedlý

Zdeněk Nejedlý

Hudební historik, estetik, kritik, první prezident Československé akademie věd. Čestný titul udělen 04. června 1948.

Karel Konrád

Karel Konrád

Lounský rodák, žurnalista, básník a prozaik. Čestný titul udělen 23. března 1959.

Grigorij Arsentějevič Melnik

Grigorij Arsentějevič Melnik

Sovětský výsadkář, roku 1945 vysazen na Lounsku. Čestný titul udělen 05. května 1965 při příležitosti oslav 20. výročí osvobození Československa sovětskou armádou.

Ludvík Svoboda

Ludvík Svoboda

V letech 1968 - 1975 prezident Československé socialistické republiky. Čestný titul udělen za jeho návštěvy Loun 19. června 1966.

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská

Baletka, krasobruslařka a sportovní gymnastka, dvojnásobná mistryně světa a olympijská vítězka. Čestný titul udělen 12. června 1968.

Jaroslav Štrombach

Jaroslav Štrombach

Lounský rodák, syn nakladatele Antonína Štrombacha, později generál Rudé armády, popraven bolševiky, čestné občanství uděleno in memoriam 08. května 1971.

Alexej Ivanovič Andrejev

Alexej Ivanovič Andrejev

Podplukovník sovětské armády, účastník okupace Loun v srpnu 1968. Čestný titul udělen 26. února 1973. Odejmut 07. února 1991.

Semjon Georgijevič Kiselev

Semjon Georgijevič Kiselev

Podplukovník sovětské armády, účastník okupace Loun v srpnu 1968. Čestný titul udělen 26. února 1973. Odejmut 07. února 1991.

Alois Pitrmann

Alois Pitrmann

Lounský rodák, doktor práv a filozofie, sochař a grafik, rodnému městu věnoval řadu svých prací. Čestný titul udělen v roce 1981.

František Fajtl

František Fajtl

Rodák z Donína na Lounsku. V době II. světové války se účastnil bojů o Francii a v rámci britské RAF od roku 1944 velitel 1. čs. stíhacího pluku v Sovětském svazu, po únoru 1948 degradován a vězněn. Čestný titul udělen 29. března 1990.

Bohuslav Kimlička

Bohuslav Kimlička

Původem z Loun, v roce 1939 bojoval jako stihač ve Francii a v 310. čs. stíhací peruti RAF ve Velké Británii. Po únoru 1948 emigroval do Anglie. Čestný titul udělen 30. května 1991.

Jiří Jedlička

Jiří Jedlička

Od roku 1948 působil v Lounech, kde během 33 let vytvořil fondy okresní (nyní městské) knihovny, zřídil také hudební oddělení. Po odchodu do důchodu pracoval také v Galerii Benedikta Rejta. Čestný titul udělen 10. prosince 1991.

Emil Juliš

Emil Juliš

Jeden z nejvýznamnějších českých básníků 20. století, nositel Ceny Jaroslava Seiferta. Ačkoliv se narodil v Praze, od roku 1931 žil v severních Čechách, což se odráží také v jeho tvorbě. Čestný titul udělen 10. prosince 1991.

Kamil Linhart

Kamil Linhart

Lounský rodák, docent výtvarné výchovy Univerzity Karlovy v Praze. Zabýval se krajinomalbou, v 60. a 70. letech 20. století začala vznikat abstraktní díla. Čestný titul udělen 10. prosince 1991.

Vladislav Mirvald

Vladislav Mirvald

Po krátkém působení na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem se věnoval dráze středoškolského profesora na gymnáziu v Lounech. Kromě konstruktivní malířské tvorby prováděl restaurátorskou činnost. Čestný titul udělen 10. prosince 1991.

Zdeněk Sýkora

Zdeněk Sýkora

Lounský rodák, docent výtvarné výchovy na fakultách Univerzity Karlovy, přední představitel tzv. lounské malířské školy. Čestný titul udělen 10. prosince 1991.

Václav Hlavatý

Václav Hlavatý

Vynikající matematik světové úrovně, původem z Loun. Po roce 1948 emigroval a stal se profesorem University of Bloomington. Čestný titul udělen in memoriam 16. listopadu 1992 a téhož dne bylo jeho jménem pojmenováno také lounské gymnázium.

Bořivoj Lůžek

Bořivoj Lůžek

Rodák z Obory na Lounsku. Od roku 1949 až do své smrti vykonával funkci ředitele okresního archivu v Lounech. Čestný titul udělen in memoriam 16. listopadu 1992.

Otakar Jaroš

Otakar Jaroš

Lounský rodák, příslušník tzv. Československého legionu pod velením podplukovníka Ludvíka Svobody, později v hodnosti nadporučíka pěchoty a ve funkci velitele 1. pěší roty 1. československého pěšího praporu v Sovětském svazu bránil se svou jednotkou ukrajinskou obec Sokolovo, kde v roce 1943 padl. Čestný titul udělen in memoriam 17. června 1994.

Miroslav František Lang

Miroslav František Lang

Příslušník Československého pěšího praporu 11 - Východního, jako příslušník 2. tankového praporu Československé samostatné obrněné brigády účastnil obléhání Dunkerque. Čestný titul udělen 17. června 1994.

Václav Vladimír Novák

Václav Vladimír Novák

V roce 1942 se stal příslušníkem Československého lehkého protiletadlového pluku 200, prodělal boje v libyjském Tobrúku a účastnil se obrněné brigády pevnosti Dunkerque. Čestný titul udělen in memoriam 17. června 1994.

Miroslav Vild

Miroslav Vild

Sloužil jako navigátor v Cizinecké legii a u 311. československé bombardovací perutě RAF, v letech 1941 - 1945 byl zařazen jako radiotelegrafista u 246. přepravního velitelství RAF. Čestný titul udělen in memoriam 17. června 1994.

Ladislav Novák

Ladislav Novák

Fotbalový reprezentant a vícemistr světa.Držitel stříbrné medaile z MS v roce 1962 a bronzové z ME 1960.

Evžen Seidl

Evžen Seidl

Člen lounské skupiny protikomunistického odboje, která byla ve vykonstruovaném procesu dne 22. října 1949 v lounské sokolovně odsouzena k tvrdým trestům. Evžen Seidl byl odsouzen na dvacet let, z čehož si odseděl deset a půl roku. Čestný titul udělen jako symbol vyjádření úcty všem, kteří měli odvahu postavit se komunistickému režimu.

PhDr. Jan Sekera

PhDr. Jan Sekera

Zakladatel a ředitel Galerie Benedikta Rejta a později ředitel Českého muzea výtvarných umění v Praze.

Zdeněk Šesták

Zdeněk Šesták

Muzikant a skladatel, který má zásadní význam pro objevení zpřístupnění a popularizaci odkazu cítolibské skladatelské školy.

Ing. Emil Volkmann

Ing. Emil Volkmann

Starosta Loun v letech 1990 - 2003, za jeho působení došlo ke zcela zásadní proměně tváře našeho města.

PhDr. Ivo Markvart

PhDr. Ivo Markvart

Významným způsobem se zasloužil o modernizaci Městské knihovny v Lounech, jejímž byl ředitelem v letech 1997 - 2005. Čestný titul byl udělen in memoriam 24. dubna 2006.

Josef Šimůnek

Josef Šimůnek

Patřil k zakladatelům Galerie Benedikta Rejta. Je znám nejen svými sochařskými a grafickými díly, ale také jako dřívější dlouholetý ředitel muzea a v té době i organizátor různých výstav výtvarného umění. Pro muzeum prosadil statut okresní instituce a zařídil přestěhování sbírek ze synagogy do domu Sokolů z Mor. Čestný titul udělen in memoriam 24. dubna 2006.

Josef Hlaváček

Josef Hlaváček

Teoretik výtvarného umění. Vystudoval estetiku s dějinami umění. Byl u založení Galerie Benedikta Rejta. V roce 1970 propustili Hlaváčka ze zaměstnání. Dalších dvacet let proto musel pracovat v profesích, které s jeho odborností vůbec nesouvisely. Krátce pracoval na ministerstvu kultury, odkud odešel učit na Vysokou školu umělecko průmyslovou. V letech 1994 – 2000 byl jejím rektorem. Hlaváček je autorem několika knih zaměřených na český výtvarný konstruktivismus a umění šedesátých let v evropském kontextu. Čestný titul udělen 24. dubna 2006.

Josef Houda

Josef Houda

Dlouholetý pedagog, uznávaný botanik a mykolog. Významný znalec vegetace na Lounsku s rozsáhlou publikační činností, prezentující výsledky jeho výzkumů výskytu rostlin a hub v našem regionu. Čestný titul udělen 24. dubna 2006.

Václav Havel

Václav Havel

Český dramatik, esejista, politik. První prezident České republiky (1993 - 2003), dříve československý prezident (1989 - 1992). Čestný titul udělen 23. dubna 2012.

Antonín Hluštík

Antonín Hluštík

Geolog, historik, autor mnoha publikací. Na podzim 1990 se stal místostarostou města. Čestný titul udělen in memoriam 18. června 2018.

Karel Mareš

Karel Mareš

Historik a pedagog. Čestný titul udělen 17. září 2018.

Milena Zikmundová

Milena Zikmundová

Místostarostka města od roku 1991, dlouholetá členka městské rady. Čestný titul udělen 17. září 2018.

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Podcast Okouzleni městem nejen o Zdeňku Sýkorovi a Miroslavu Melenovi
Podcast nejen o kopcích
Pocta Janu Jírovi
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad