Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Židovští podnikatelé

Židovští podnikatelé v Lounech

Židé nikdy nezastírali, že jsou většinou dobrými obchodníky a podnikateli. Samozřejmě to se týkalo i lounských Židů, což mnohdy kvůli antisemitským předsudkům přitahovalo pozornost „těch druhých“ a měšťané často hledali důvody, proč jim jejich živnost v Lounech nepovolit.

Např. roku 1852 obdržela rada královského města Loun žádost řezníka Simona Katze (1811-1885) z Líšťan, který se ucházel o udělení práva provozovat svoji živnost. Místní řeznický cech ovšem okamžitě vznesl protest a žádost byla zamítnuta hned ve dvou bodech: za 1. prý pašuje špatné maso z mrtvých zvířat a za 2. ve městě je již dostatek řezníků.

Podobný konflikt vznikl také v listopadu 1856 a vyvolal jej Isak Reina z Panenského Týnce, který chtěl v Lounech provozovat vetešnictví (tj. obchod s hadry a starým železem). Radnice jeho žádost okamžitě odmítla a opět poukázala na fakt, že ve městě je již dostatek vetešnických obchodů a navíc, že holota by u svých pánů ve skříních a stodolách kradla, aby vše zpeněžila a pak by páchala nemravnosti.

Ne všichni žadatelé byli neúspěšní, někteří povolení obce dostali a zapsali se nesmazatelně do dějin města Louny. Konec 19. století byl pro lounskou obec židovskou obdobím největšího rozmachu a měšťané je pomalu nechali se zapojit do života města. Navíc v některých židovských rodinách začali používat české obdoby původních německých jmen, a tak se v Lounech objevují Bedřichové (Friedrich), Bohumilové (Gottlieb), Bohumírové (Gottfried), Hynkové (Ignatz) a Vítězimírové (Siegfried). Pomalu ubývá tradičních jmen jako je David, Hugo, Samuel, Sára, Simon apod. V dobových soupisech židovských vlastníků nemovitostí v Lounech se více a více vyskytují jména jako Taus(s)ig, Fanta, Bulova, Glazer a Katz.

V lounské židovské obci převažovali pochopitelně obchodníci a hostinští. Podstatně méně bylo řemeslníků a zemědělců. Z povolání, které patřily ve městě  k prestižním, jmenujme např. advokáty (JUDr. A. Nettl, JUDr. E. Fischer) a lékaře (MUDr. A. Taussig, MUDr. K. Taussig). Z průmyslníků se stal velmi významným občanem pan továrník a komerční rada B. Bermann, který v Lounech zakládá továrnu na výrobu technického porcelánu (pozdější Elektroporcelán). Ve světovém měřítku se do historie zapsal Josef Bulova, zlatník a hodinář, zakladatel americké firmy na výrobu náramkových hodinek a hodinových strojků.

Rodina Taussigova je od konce 19. století spojována s největším hotelem ve městě. Hotel Union nechal vybudovat Sigmund Taussig se svou ženou, které po jeho smrti podnik energicky vedla se svým synem. Ani tomuto podniku se nevyhnuly požáry, krádeže a pomluvy. Městský kronikář r. 1921 píše, že v Unionu hrávali bohatí Židé hazardní hry. Když přišla policie, skákali prý okny ven do České ulice a utekli. O kousek dál v hotelu Koruna hrávali nežidovští podnikatelé karty o velké peníze, ale s tím rozdílem, že ti policii utéct nedokázali.

V r. 1923 chtěl židovský obchodník s obilím Hugo Stein koupit vyhořelý měšťanský pivovar, který stál hned vedle radnice a hyzdil tak celý rynek. Objekty chtěl přebudovat na sklady obilí, krmiv a dalších obchodních komodit. Nakonec z koupě sešlo, jelikož si spočítal, že náklady na opravu požárem poničených budov by byly závratné, a tak opuštěné budovy chátraly v centru města dál. Dnes, po nákladných úpravách, slouží prostory pivovaru jako výstavní síně Galerie Benedikta Rejta.

Na podzim roku 1922 povolilo městské zastupitelstvo Bedřichu Fantovi, obchodníkovi s uhlím, zřízení kanceláře pro zprostředkování koupě a prodeje. B. Fanta měl v tomto oboru již bohaté zkušenosti, neboť kolem r. 1900 byl vrchním lounským zástupcem  C. k. privátní Assicurazioni Generali se sídlem v Terstu.

Továrník B. Bermann chtěl v Lounech původně založit továrnu na výrobu umělých hnojiv, ale tu mu vedení města zamítlo se slovy, že by se po městě šířil nelibý zápach.  A tak podnikavý Bermann změnil svůj plán na továrnu na výrobu kamen. Tu postavil na Husově ulici, ve čtvrti zvané Amerika. Zbytky budov můžete vidět i dnes. Po roce 1900 se však rozhodl pro změnu provozu a výrobního sortimentu, místo kamen začal vyrábět porcelánové a majolikové součástky pro elektrická a mechanická zařízení.  Od r. 1925 prosperující podnik firmy B. Bermann  a syn vyráběl a dodával porcelán po celé zemi a založil tradici známého Elektroporcelánu Louny.

Do světové historie výroby hodinek zasáhl další člen lounské židovské obce – Josef Bulova, který emigroval do Spojených států amerických a v r. 1875 otevřel svoje malé klenotnictví v New Yorku. Třicetiletý muž byl odhodlán prozkoumat každou novou příležitost v oblasti časomíry a vybudoval tím pevné základy pro odkaz tvořivosti a jedinečnosti. Díky neustálým experimentům, testování nových výrobků, dosud nevyzkoušeným technologiím a nápaditým marketingovým postupům se stal špičkou ve svém oboru. Značka Bulova letěla také ve 20. století i na Měsíc – dostala se tam díky svému převratnému časoměrnému mechanismu Accutron, který byl od 50. let integrálním prvkem technologií NASA, účastnil se již zmíněné první procházky po Měsíci v roce 1969.

Hodinky a hodinové strojky Bulova patří i dnes ke světové špičce a nikoho nenapadne, že její zakladatel pochází z krásného města Louny, které se nachází na řece Ohři.

 

I dnes, přestože v Lounech nežije žádný činný zástupce židovské obce, můžete ve městě obdivovat zachovalé židovské památky a udržovaný židovský hřbitov. Pokud hledáte zajímavý cíl na krátký výlet, Louny jsou určitě zajímavou destinací.

Další informace

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Vložit akci do kalendáře

Webkamera Louny

Webkamera Louny, Hotel Caramell
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad