českyDeutschEnglish
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Historie

Královské město Louny bylo založeno Přemyslovci v polovině 13. století na dvou důležitých dopravních tepnách, a to vodní - řeka Ohře a zemské - cesta z Prahy do Norimberka či Lipska. Již kolem 11. - 12. století však existovala osada Luna, situovaná v místě dnešního kostela sv. Petra, který byl vystavěn v polovině 15. století.

Během 14. století se Louny díky obchodu dostaly mezi přední města v Čechách. Během husitské revoluce spolu se sousedním Žatcem vytvořily silný vojenský svaz a získaly množství původně klášterních vesnic v okolí.

V březnu roku 1517 propukl ve městě zhoubný požár. V jeho důsledku byli lounští nuceni postavit také nový kostel. Dle plánu královského stavitele Benedikta Rejta byla roku 1538 dokončena stavba chrámu sv. Mikuláše v pozdně gotickém stylu. Po katastrofálním požáru centra i obou předměstí v roce 1517 došlo k obnově ve stylu pozdní gotiky a 16. století lze bez nadsázky označit jakou zlatou dobu Loun. Z konce téhož století se dochovaly významné lounské památky, jako hradby s baštami a Žateckou bránou, kostelík Matky Boží a dům Sokolů z Mor.

Drancování Valdštejnových vojsk počátkem třicetileté války předznamenalo další osudy města, které ve válečných vírech do roku 1648 ztratilo polovinu obyvatelstva a z této rány se vzpamatovávalo dlouhá staletí. Teprve věk páry a elektřiny znamenal pro Louny další vzestup, zejména díky rozsáhlým železničním dílnám a lehkému průmyslu.

Z renesančního období můžeme také obdivovat dům zvaný "Daliborka", jehož fasáda pochází z přelomu 16. a 17. století. Do konce 17. století dovolí nahlédnout například "Barokní špitál" či socha Panny Marie umístěná na morovém sloupu v centru města. Počátkem 19. století byla na místě původní radnice z roku 1398 postavena budova dnešní městské knihovny v empírovém slohu.

Z konce téhož století můžeme shlédnout např. židovskou synagogu, Jiráskovy mlýny či dnešní radnici, která byla postavena v historizujícím slohu na místě domu "U Tří lip".


Veduta 


Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Vložit akci do kalendáře

Webkamera Louny

Webkamera Louny, Hotel Caramell
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad