českyDeutschEnglish
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Louny – Kadaň

Délka trasy:

cca 64 km

Popis trasy:

  • Louny - Žatec - Krásný Dvůr - hora Uhošť - Pokutice - Kadaň

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Žatec

Parkování je možné přímo v centru na náměstí. Město Žatec má bohatou historii (první písemná zmínka je již z roku 1004) a spoustu zachovalých památek. Historické centrum je již od roku 1961 chráněno Žatecjako městská památková rezervace. Má dodnes zachovalé části městského opevnění s věžemi (Kněžské brány, Libočanská brána, Husitská bašta). Za pozornost určitě stojí dvouvěžový chrám Nanebevzetí P. Marie, klášter kapucínů s ranně barokním kostelem Korunování P. Marie a pozdně gotický Hošťálkův dům čp. 48 na náměstí Svobody. Žatec je významným střediskem pěstování chmele, které zde má již 700-letou tradici a tak se zde každý rok na začátku září pořádají tradiční slavnosti chmele na oslavu ukončení sklizně – tzv. Dočesná.

Krásný Dvůr

Původní tvrz byla za F. J. Černína přestavěna v reprezentativní rezidenci. Za návštěvu stojí veřejnosti přístupný barokní zámek v jehož okolí byl vybudován rozsáhlý anglický park o rozloze 96 ha s pěti rybníky. Před zámkem je placené odstavné parkoviště. Najdeme zde také louky se staletými duby z nichž nejstarší má asi 1000 let a Park, který je zpestřen romantickými stavbami jako je Čínský pavilón, Panův templ a další.

hora Uhošť

Tato výrazná hora stojí za prohlídku. Zpočátku 1 km stoupání až na vrcholovou plošinu a dále už jen obcházet tuto horu po jejím okraji. Zde se jistě vyplatí opatrnost, protože sráz na okraji hory je velmi prudký a padá do hloubky mnoha desítek metrů. Úhošť není jen výrazná krajinná dominanta, ale je významná i přírodovědně (nejvyšší stupeň ochrany NPR) a historicky (na vrcholu se nachází hradiště z doby bronzové). Po prohlídce vrcholových partií nás naučná stezka po červené značce zavedou dolů pod skalnaté srázy a dále až k silničce vedoucí ze Zásady do Pokutic.

Pokutice

Vesnička u Kadaně, ve které končí, příp. začíná naučná stezka.

Kadaň

Na Mírovém náměstí lze vidět gotickou radniční věž, která je vysoká 53,7 metrů. Další významnou památkou je bezpochyby farní kostel Povýšení sv. Kříže. Tento kostel byl původně gotický, po několika požárech v Kadani byl v 18. stol. přebudován do podoby barokní. Přímo uprostřed Mírového náměstí seKadaň tyčí Morový sloup nazván Sloup Nejsvětější Trojice. Z náměstí vede Katova ulička, která dříve sloužila jako odpadní stoka. Pochází již ze 14. stol. a je součástí hradebního opevnění. Za Katovou uličkou se nachází katovna - bývalý dům kata, který v Kadani čas od času pobýval. Žatecký barbakán je pozůstatek po Žatecké, neboli také Pražské bráně, která byla zbourána. Zůstalo tedy pouze předbraní, které směřuje na východ. Jedinou zachovalou bránou ve městě je brána Mikulovická, zvaná ,,Svatá“. Svatá brána pamatuje příjezdy mnoha významných historických osobností jako např. Karla IV., Václava II., Marii Terezii nebo také Josefa II. Také je zde Kadaňský hrad, který byl vystavěn ve druhé polovině 13. stol. směrem na jih nad řekou Ohře. Nechal jej vybudovat Přemysl Otakar II. Hrad má čtvercovitý půdorys a v 18. stol. byl přebudován Marií Terezií na kasárna, čímž ztratil středověký charakter.

Louny – Krupka (Komáří vížka)

Délka trasy:

cca 53 km

Popis trasy:

Louny - Bílina - Teplice - Dubí - Běhánky - Přítkov - Krupka (Komáří vížka)

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Bílina

Je zde k vidění zámek přestavěný z gotického hradu v letech 1675-1682. Uvnitř zámeckého areálu stojí naobdélném půdorysu zbytek bývalého hradního opevnění, bašta zvaná Manda. Dále stojí za shlédnutí Kostel sv. Petra a Pavla, který je tvořen trojlodím s odsazeným, pětiboce uzavřeným presbytářem a je zakryt sedlovou střechou. Vedle stojí věž s přilbovou střechou a lucernou. Zbytek víceboké hradební husitské bašty z kamenného zdiva, pocházející z období kolem roku 1470, která je rovněž zajímavou památkou města, nemá však s husity nic společného. Podobné stavby se nachází rovněž v Táboře a Žatci.

Teplice

Město s bohatou historií s nejstaršími českými lázněmi. První zmínky o léčebných pramenech jsou již z 8. století. Teplice prošly mnoha bouřlivými i pozvolnými změnami, na vrcholu slávy byly na přelomu 19. a 20 století a dnes opět rozkvétají do krásy. Rovněž významný byl i kolonizační postup církevních řádů, které v pohraničních oblastech počaly již ve 12. století stavět své kláštery - v případě Teplic benediktýnský klášter sv. Jana Křtitele, proto se Teplice mohou pochlubit množstvím zajímavých památek. Je zde zámek, který vznikl v 16. století na zbytcích staršího románského kláštera, zámecké náměstí se sochařským skvostem morového sloupu od Matyáše B. Brauna, který se datuje do roku 1718 a zámecký park v anglickém stylu, který pochází rovněž z 18. století. Ve městě samotném se nachází několik významných kostelů a okolí Teplic nabízí ke shlédnutí další kláštery, kostely, zámečky aj.

Dubí

První zmínky o Dubí jako o horním místě jsou z let 1494 až 1498, kdy zde přespávali horníci těžící cín. Po rozsáhlých dubových lesích, které se rozprostíraly po okolních stráních, byla rodící se osada pojmenována Dubí - Eichwald. Navštívit zde můžete např. Kostel Panny Marie z r. 1898 vystavěný podle kostela Santa Maria dell ‘Orto v Benátkách, který stojí v horní části obce při silnici na Cínovec.

Krupka (Komáří vížka)

Jako první nás upoutá hned u parkoviště kaple sv. Wolfganga, kde je dnes instalována expozice oKomáří vížka - lanovka vývoji osídlování příhraniční oblasti a rozvoji řemesel. Kolem kaple a hřbitova nyní absolvujeme snad jediné, trochu náročnější, ale jen 0,5 km dlouhé stoupání na vrchol Komáří hůrky. Dominantou vrcholu (807,5 m) je nejstarší rozhledna Krušných hor, přestavěná na hotel Komáří vížka. I když je rozhledna nepřístupná, nabízejí se z restaurace nebo vyhlídkové terasy při dobré viditelnosti nádherné výhledy do všech světových stran (na celý Přírodní park Východní Krušné Hory, na sousední Německo, České Středohoří a přes Lužické a Jizerské hory též na Krkonoše). Na Komáří hůrku se můžeme také dopravit lanovkou z Krupky, přesněji z její části Bohosudov. Sedačková lanová dráha byla v době svého vzniku v letech 1950-1952 nejdelší ve střední Evropě, její délka je 2 348 metrů a převýšení 482 metrů.

Louny – Libochovice

Délka trasy:

cca 22 km

Popis trasy:

  • Louny - Černčice - Obora - Počedělice - Orasice - Koštice - Křesín - Dubany - Libochovice

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Koštice

Vidět zde můžete např. Kostel sv. Antonína Paduánského, pozdně barokní stavbu z roku 1752 nebo Sochu svatého Jana Nepomuckého z roku 1729 s plastikou královny Žofie, manželky Václava IV., sokl či sloup se sochou svatého Vavřince a také mlýn. První údaj o koštickém mlýně na ostrově u Ohře je z r. 1574, ale je pravděpodobně ještě starší. Na přelomu 19. a 20. století byl mlýn modernizován a byla k němu přistavěna nová obytná část. Zajímavostí je také rodinná farma "Karfíkův Dvůr", která nabízí kromě zpracování různých druhů ovoce na ušlechtilé pálenky lahodných chutí a vůní také půjčovnu jízdních kol a lodí a také hiporehabilitační, rekondiční, regenerační a masérské služby.
Okolí obce je bohaté na přírodní zajímavosti. Geologicky proslula tzv. Koštická stráň při silnici z/do Orasic – slíny a opuky s velkým množstvím zkamenělin křídového pole. Při silnici na Libochovice se poblíž železniční trati rozprostírá zamokřená louka s výskytem slanomilných rostlin a vzácných druhů hmyzu.

Libochovice

Město nacházející se v malebné krajině dolního Poohří lemované romantickými kopci Českého zámek Libochovicestředohoří. Libochovický zámek leží uprostřed města na místě starší gotické tvrze, kterou nechal v letech 1560–1564 Jan z Lobkowicz přestavět zprvu na renesanční zámek. Pozdější majitel Gudakar z Dietrichštejna ho nechal v letech 1682–1690 přestavět barokně a proto nyní patří ke skvostům raně barokní architektury severozápadních Čech. Narodil se zde významný český vědec a představitel národního obrození Jan Evangelista Purkyně, jehož otec byl na zámku správcem. Je zde umístěna klasická interiérová expozice, představující průřez jednotlivými historickými slohy a styly od pozdní renesance přes baroko, až po styly 19. století. Instalace obsahuje bohaté sbírky porcelánu, kolekce vzácných nástěnných tapiserií a obrazů. Při zámku se nalézá nádherný rozsáhlý park, skládající se z francouzské zahrady s pravidelně tvarovanými dřevinami a z přírodně krajinářského parku s mnoha dendrologickými zajímavostmi.

Louny - Křivoklát

Délka trasy:

cca 59 km

Popis trasy:

  • Louny - Cítoliby - Líšťany - Senkov - Kocanda - Ročov - Třeboc - Hředle - Mutějovice - Krupá - Krušovice - Řevničov - Městečko - Křivoklát

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Cítoliby

Dominantou obce je kostel svatého Jakuba Většího. Interiér kostela je vyzdoben plastikami Matyáše Bernarda Brauna a oltářními obrazy, které namaloval Václav Vavřinec Reiner. V jihozápadní části obce stojí trojkřídlý zámek. Z původního souboru 44 barokních kamenných platik se jich dodnes dochovalo už jen několik, nejstarší z nich je sloup Nejsvětější Trojice z roku 1680.

Ročov

V Horním Ročově v parku stojí barokní pískovcová socha madony z roku 1713. Výklenková barokní kaple sv. Vojtěcha z 18. století, která se nachází při vjezdu do obce směrem od Loun. V Dolním Ročově pak stojí klášter Nanebevzetí Panny Marie náležící řádu Augustiánů.

HředleMutějovice - Poddžbánský minipivovar

Archeologické nálezy, staré zemědělské nástroje, chmelové známky, zachovalý věžní hodinový stroj, ale i dokumenty z období komunismu jsou k vidění v expozici venkovského muzea ve Hředlích na návsi, poblíž kostela Všech Svatých.

Mutějovice

Navštivte Poddžbánský minipivovar, ve kterém se vaří pivo dle originální receptury a restauraci s tradiční domácí českou kuchyní.

Krušovice

Krušovický pivovar nabízí procházku svou historií, která sahá až do roku 1548. Při prohlídce jednotlivých provozů získáte informace o výrobě mladiny na varně, hlavním kvašení a dokvašování v CK tancích, filtraci a stáčení ve stáčírně. Na konci prohlídky si budete moci užít ochutnávku piv s krušovickou korunkou, které si cenil už císař Rudolf II. Pivovarská prodejna nabízí široký sortiment pivních dárečků a místních piv. Zpestřením sortimentu je i pivní kosmetika.

Křivoklát

Hrad KřivoklátHrad Křivoklát se nachází na území městyse Křivoklát a jedná se o jeden z nejstarších a nejvýznamnějších středověkých hradů českých knížat a králů. Nejprve byl využíván jako lovecký hrad knížat a králů. Uvnitř hradu je řada cenných, pozdně goticky upravených prostor, přičemž především kaple s dochovaným pozdně gotickým malovaným oltářem patří k nejvýznamnějším gotickým prostorům u nás. Své jméno hrad Křivoklát získal snad podle křivých základů nebo nízkých křivých stromů, tzv. klátů.
V obci můžete navštívit také muzeum motocyklů, které vystavuje kompletní řadu cestovních sériově vyráběných motocyklů zn. Jawa a ČZ vyráběných od roku 1929, resp. 1932 do roku 1953 a také ukázky motocyklů těchto značek vyráběných později, skutry ČZ, motocykly Praga, mopedy Stadion, motocykly Pionýr a další.

Za sakrálními památkami Lounska

Délka trasy:

cca 57 km

Popis trasy:

Louny - Cítoliby - Brloh - Smolnice - Hříškov - Panenský Týnec - Vrbno nad Lesy - Hřivčice - Peruc - Slavětín - Radonice nad Ohří - Pátek - Stradonice - Levousy - Křesín - Koštice - Orasice - Pečedělice - Obora - Černčice - Louny

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Cítoliby

Dominantou obce je kostel svatého Jakuba Většího. Interiér kostela je vyzdoben plastikami Matyáše Bernarda Brauna a oltářními obrazy, které namaloval Václav Vavřinec Reiner. V jihozápadní části obce stojí trojkřídlý zámek. Z původního souboru 44 barokních kamenných platik se jich dodnes dochovalo už jen několik, nejstarší z nich je sloup Nejsvětější Trojice z roku 1680.

Smolnice

Kostel sv. Bartoloměje je dominantou obce Smolnice. Je vystavěn na nejvyšším místě obce a když vystoupáte do věže kostela pod kopuli, shlédnete malebnost obce pod ním, krásu blízkého Českého středohoří a vzdálených Krušných hor. Spolu s farou, postavenou v druhé polovině 17. století, a starou lípou u vjezdu do fary tvoří působivý harmonický celek.

Panenský TýnecNedostavěný chrám v Panenském Týnci

Mezi nejpozoruhodnější a nejmystičtější místa v České republice patří zdejší nedostavěný gotický chrám. Svojí uměleckou hodnotou se řadí k nejdokonalejším českým památkám. Skládá se z 21 metrů dlouhého kněžiště a jeho nedokončené stěny mají na výšku asi 20 metrů. Také se zde podle psychotroniků nachází silné energetické místo s léčivými účinky. Ať už na sobě pocítíte léčivé účinky, nebo ne, výlet do Panenského Týnce je opravdu zajímavý.

Hřivčice

Asi 1 km jižně od obce se nachází největší židovský hřbitov v Ústeckém kraji. Dochovalo se na něm zhruba 300 náhrobků, přičemž ty nejstarší pocházejí z poloviny 18. století.

Peruc

Starobylá zemědělská obec Peruc leží nad zalesněným terénním zlomem, spadajícím do širokého údolíPeruc nedaléké řeky Ohře. Tato krajina se už dávno stala jednou z turisticky nejpřitažlivějších částí celého rozlehlého Lounska. Do podvědomí veřejnosti se Peruc zapsala především romantickou pověstí o setkání Oldřicha a Boženy. Jako první zaznamenal tuto romanci začátkem 12. století kronikář Kosmas, Následovali Dalimil a Václav Hájek z Libočan. Historie zanechala v Peruci nemálo pozoruhodných památek. Návsi dominuje kostel sv. Petra a Pavla s impozantním průčelím a hodnotným vnitřním vybavením. Naproti kostelu se rozkládá trojkřídlý rokokový patrový zámek s krásnou zahradou. Dále se zde také dochovala zvonička (vidlák) a blíže nedatovaná kamenná boží muka. Nejvíce vyhledávána bývá ovšem zastřešená pseudogotická Boženina studánka, kolem níž lze sestoupit k prastarému, mohutnému Oldřichovu dubu. Obvod jeho kmene je 745 cm a stáří cca 1000 let. Dalšími zajímavými zastávkami v této obci může být např.: Muzeum české vesnice, Galerie u Kozorožce nebo Galerie U Plazíka. Při procházce v nedalekém místním lesem můžeme dojít na Krásnou vyhlídku, též vyhlídku Sv. Čecha - oblíbené výletní místo.

Slavětín

Zdejší jednolodní původně románský kostel sv. Jakuba je významný zejména gotickými freskami v presbytáři. Vedle vstupu do kostela je hrob významného českého básníka Konstantina Biebla, rodáka obce. V sousedství kostela se zachoval hodnotný areál barokní fary z let 1753-1759. V jednom z vrcholů trojúhelné návsi stojí sousoší sv. Jana Nepomuckého s barokním soklem. Před obcí se po pravé straně silnice směrem od Veltěž nachází osmiboká raně barokní kaple Navštívení Panny Marie. Na severozápadním okraji obce pod osamělou lípou poblíž železniční zastávky stojí menhir Baba, kámen ze železitého pískovce o výšce 1,9 metru.
Ve Slavětíně můžete navštívit také agroturistickou rodinnou farmu s chovem mnoha druhů zvířat.

Radonice nad Ohří

Zajímavostí této obce je kostel Povýšení sv. Kříže ze 14. století a nově otevřená vyhlídka "U křížku" na Kněžském vrchu, která se nachází před vjezdem do obce od Slavětína.

Pátek

Zámek Pátek byl postaven po roce 1692 v areálu renesančně přestavěné gotické tvrze, která byla po jeho stavbě zbořena. Dnes je prázdný, vystavena je tu pouze exposice dějin obce a přístupněný je pouze o prázdninách.

Stradonice

U obce stojí malá dřevěná rozhledna s názvem "Stradonka". Byla postavena v lokalitě Na ValechRozhledna Stradonka (291 m.n.m.), kde se v minulosti nacházelo keltské hradiště, proto byla rozhledna také postavena ve tvaru strážní věže keltského opevnění. Rozhledna je vysoká jen 6 m, přičemž vyhlídková plošina je ve výšce 2,35 m. Na plošinu vede pouze žebřík a rozhledna je tak volně přístupná.

Koštice

Vidět zde můžete např. Kostel sv. Antonína Paduánského, pozdně barokní stavbu z roku 1752 nebo Sochu svatého Jana Nepomuckého z roku 1729 s plastikou královny Žofie, manželky Václava IV., sokl či sloup se sochou svatého Vavřince a také mlýn z přelomu devatenáctého a dvacátého století se secesní částí obytných budov. Zajímavostí je také rodinná farma "Karfíkův Dvůr", která nabízí kromě zpracování různých druhů ovoce, ušlechtilé pálenky lahodných chutí a vůní také půjčovnu jízdních kol a lodí, jakož také hiporehabilitační, rekondiční, regenerační a masérské služby.
Okolí obce je bohaté na přírodní zajímavosti. Geologicky proslula tzv. Koštická stráň při silnici z/do Orasic – slíny a opuky s velkým množstvím zkamenělin křídového pole.

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Vložit akci do kalendáře

Webkamera Louny

Webkamera Louny, Hotel Caramell
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad