českyDeutschEnglish
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Magická místa

Panenský Týnec

Nedostavěný chrám

Nedostavěný gotický kláštěrní chrám se řadí svou uměleckou hodnotou k nejdokonalejším českým památkám. Chrám se skládá z 21 m dlouhého kněžiště, které je 9 m široké a přes 20 m vysoké. Z poměrně krátké západní třílodní části zbyly pouze jižní zeď s portálem, polovina západní zdi a základ zdí ostatních. Ze čtyř lodních pilířů byly tři zbořeny a na čtvrtém částečně spočívá zvonice, která byla postavena o mnoho let později.

Chrám v Panenském Týnci je mlčenlivou kryptou svého zakladatele - Jaroslava Plichty ze Žerotína. Ve 13. století založili na místě dnešního Panenského Týnce páni ze Žerotína nejprve kláštěr, do kterého přivedli jeptišky z kláštěra sv. Anežky v Praze. panenský týnec - magická místaV husitských dobách byl klášter zbořen, ale páni ze Žerotína jej znovu zřídili a přivedli sem z Prahy vypuzené jeptišky klarisky. Po zrušení řádu za císaře Josefa II. byl Panenský Týnec prodán ve prospěch náboženského fondu.

Pozitivní zóna v Panenském Týnci svým tvarem připomíná kříž. Měřením siderickým kyvadélkem bylo zjištěno, že duše pana Plichty ze Žerotína lpí na této stavbě dodnes a dokáže na 75% odradit kohokoliv, kdo by chtěl na místě chrámu postavit cokoliv jiného. Jakákoliv jiná stavba by totiž účinky této pozitivní zóny snižovala.

Podle Dr. Olgy Krumlovské stojí chrám v Panenském Týnci na velmi silné pozitivní zóně, která má schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, dobrou náladu, elán a radost ze života. Pobyt na tomto místě je doporučován zejména lidem trpícím maniodepresemi, nedostatkem sebevědomí, lidem přecitlivělým, se sklony k sebevraždě. Energie vyzařující z tohoto místa posiluje obranyschopnost organismu. Dlouhodobější pobyt nebo časté návštěvy (posezení v trávě uprostřed chrámu) jsou doporučovány lidem po mozkové obrně, mozkové mrtvici a po veškerých úrazech hlavy. Na tomto místě je vhodné posedět v pohodlné pozici, položit ruce na kolena nebo do klína dlaněmi vzhůru a zpívat si nebo mručet.

Březno

Menhir "Zakletá dívka" ("Zakletá panna", "U kamene")

Kámen vysoký asi 135 cm stával původně na poli při cestě do Malnic. Podle pověsti jej kdysi odvezl z původního místa sedlák, aby si z něho udělal sedátko u svého statku. V noci se však kolem kamene sbíhali psi a žalostně vyli a proto byl sedlák nucen vrátit kámen na původní místo. Původní umístění "Zakleté dívky" vyznačovalo spolu s "Kamennou pannou" u Rakovníka přesný poledníkový směr. V minulosti se tento menhir delší dobu povaloval v příkopu okresní silnice poblíž svého původního místa a hrozilo mu zničení. V listopadu 1986 byl převezen díky Jaroslavu Helšusovi do muzea v Žatci, kde je umístěn na zahradě dodnes.

Drahomyšl

Menhir "Zakletý mnich"

U polní cesty z Drahomyšle do Strkovic asi 400 m od severního okraje obce stojí kámen "Zakletý Zakletý mnich - magická místamnich". Původně prý stával mezi obcí Cítoliby a městem Žatec, v polích u vsi Radomyšle při křižovatce cest. Je to plochý pískovcový kámen, který vyčnívá asi 2 metry ze země. Kolují pověsti o několikerém odvezení tohoto kamene z pole a opětovném navrácení na původní místo, proto jsou pochybnosti o jeho původním umístění. Ke kameni se také váže pověst o žatecké dívce, která se zamilovala do mladého mnicha. Dívka s mnichem uprchla, ale sledoval je podezíravý převor kláštěra, který mladíka proklel. Kletba proměnila mladého mnicha v kámen. Dívka byla obviněna z čarodějnictví a ze způsobeného neštěstí. Ze strachu před mučením se údajně k činu i doznala.

Podle Ing. Pavla Kozáka do kamene přichází zemská energie a 3 složky kosmické energie. Kámen má kolem sebe půlmetrový ochranný obal. Menhir má i energetické oko, prostředek komunikace, obrazového snímání a záznamu krajiny.

Hřivčice

Menhir "Starý ukazatel cest"

U silnice z Vrbna nad Lesy do Peruce stojí v obci Hřivčice za nízkým plůtkem štíhlý pískovcový sloup s textem "Starý ukazatel cest z r. 1680. Památkový úřad v Praze". Původní umístění kamene je rozporné, bližší podrobnosti nejsou známy. Na dvou místech jsou vidět stopy po přeražení a slepení cementovou maltou. Umístění tohoto menhiru je spojováno přímkou s menhiry z Kamenného Mostu (okr. Kladno) a Dolních Chaber (Praha 8).

Klobuky

Menhir "Zkamenělý pastýř" ("Kamenný muž", "Zkamenělec", "Zkamenělý slouha", "Ke kameni")

Mezi Telcemi a Klobuky, asi 100 m východně od silnice z Telec do Klobuk, stojí na poli náš nejznámější a největší menhir (asi 3 m vysoký a 1 m široký). V okolí kamene bylo dřive 6 - 12 menších kamenů ("stádo"). Kamenný pastýř - magická místaPodle pověstí postoupí kámen za rok o krok, jako zrnko písku ke kostelu ve vsi.

Dr. Olga Krumlovská udává, že kámen vyzařuje obrovskou pozitivní energii. Doporučuje opřít se o kámen zády, hlavou se dotknout menhiru, obejmout kámen pevně rukama (dlaně musí být přitisknuty ke kameni), dívat se na oblohu nebo zavřít oči a - pokud možno - na nic nemyslet. Brzy člověk ucítí, jak do něho hlavou a zády vstupuje mírné teplo a může cítit, jakoby z něho půda pod nohama odsávala cosi tíživého, co organismus otravuje. Negativní energie se vpije zcela do země a její místo naplní pozitivní kosmická energie. Člověk potom pocítí velkou úlevu na těle i duši.

Slavětín

Menhir "Bába"Bába magická místa menší

Menhir stojí na křižovatce polních cest poblíž malého rybníčku, pod osamělým stromem (lípou) nedaleko železniční zastávky Slavětín nad Ohří, na rovině rozkládající se severozápadně od obce a asi 1 km od kaple sv. Marie. Dlouho unikal pozornosti odborníků, protože do něho byl asi v 17. století  dodatečně zasazen velký dvouramenný železný kříž. Dnes na svém vrcholu nese stopy po násilném odlomení tohoto kříže. 

Kounov

"Kounovské kamenné řady"

Na rozhraní okresu Louny a Rakovník, mezi obcemi Kounov, Nečemice, Pnětluky a Domoušice se ve smíšeném lese nacházejí pravidelné řady menších balvanů z křemenců, křemitých pískovců a slepenců, tzv. "Kounovské kamenné řady". Kounovské řady - magická místaExistuje zde 14 téměř úplných řad, několik je částečně zachovalých. Řady měří 200 - 300 m, nejdelší má 350 metrů. V jížní části se nacházejí zbytky nejméně dvou dalších kamenných řad. Kdysi tu údajně byly i velké kameny seřazené do kruhu na způsob kromlechů a to v blízkosti dnešní 9. řady. Celý komplex se rozkládá na ploše asi 11 ha. Současný stav lokality není zřejmě již původní. Dosud se nepodařilo zjisti přesné stáří těchto řad a jejich skutečný účel. Ani archeologický výzkum v roce 1976 nepřinesl rozluštění tajemství. Existuje několik hypotéz o skutečném významu těchto řad - hříčka přírody, keltské závodiště při kultovních závodech, rozdělení políček, astronomická funkce, aj.. 

Kamenné řady u Kounova spolu s kamennými řadami u Nečemic a objekty na Špičáku u Klučku a Hředel leží v jedné přímce, která v zásadě odpovídá azimutu západu Slunce při letním slunovratu. V roce 1987 zde byla otevřena naučná stezka, která měří cca 2 km a má 11 zastávek. Začíná za vlakovým nádražím Mutějovice u silnice směrem na Kounov, asi 300 m západním směrem od nádraží poblíž osamělého stavení.

Orasice

Na severozápadním okraji obce u polní cesty pod starým stromem stojí kámen z křemence, vysoký 0,8 m o hmotnosti 0,2 tuny.


Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Podcast Okouzleni městem nejen o Zdeňku Sýkorovi a Miroslavu Melenovi
Podcast nejen o kopcích
Pocta Janu Jírovi
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad