českyDeutschEnglish
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Přírodní park Džbán

Přírodní park DžbánPřírodní park Džbán

Telefon: +420 313 575 114, +420 313 575 170
Mobil: +420 731 220 816

E-mail: infocentrum@poddzbansko.cz, obec@mutejovice.cz
WWW: www.poddzbansko.cz

Typ: Turistické trasy - pěší turistika
Poloha: Region Louny
GPS: 50°13'2.51"N, 13°44'27.37"E

Přírodní park Džbán byl zřízen roku 1994 na pomezí okresů Louny, Kladno a Rakovník. Je to poměrně rozsáhlé přírodovědně a krajinářsky cenné území, které leží mezi průmyslovými oblastmi Severočeské hnědouhelné pánve a Kladensko-rakovnické pánve.

Území má vysokou přírodovědnou a rekreační hodnotou, dochovaly se na něm smíšené a listnaté lesy, v nichž se vyskytuje celá řada vzácných druhů rostlin. Džbán je velice cenný nejen botanicky, ale i zoologicky. Na území žije celá řada obojživelníků.

Posláním Přírodního parku Džbán je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s významnými estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou a vzácnou flóru a faunu, rozptýlenou mimolesní zeleň a staré ovocné sady.

 

Více informací také např na těchto stránkách: https://www.mutejovice.cz/turismus/prirodni-park-dzban/

Mapa

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Podcast Okouzleni městem nejen o Zdeňku Sýkorovi a Miroslavu Melenovi
Podcast nejen o kopcích
Pocta Janu Jírovi
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad