českyDeutschEnglish
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Louny – Jimlín – Pravda (Pnětluky)

Louny – Jimlín – Pravda (Pnětluky)Louny – Jimlín – Pravda (Pnětluky)

Délka trasy: 20 km

Popis trasy:

  • Louny - Mírové náměstí - Jimlín - Opočno - Hřivice - Konětopy - rozc. pod Pravdou (16,5 km)

Pops trasy

Zeměchy

Malebná vesnička jihozápadně od Loun. Na návsi se nachází čtvercová, pozdně barokní kaple.
 

Jimlín

Na vrchu nad obcí se nachází Zámek Nový Hrad. Původně pozdně gotický hrad z 15. století, barokně přestavěný na zámek. Má nápadnou barokní věž s cibulovou bání a po levé straně přístupové cesty před zámkem stojí na zdobeném soklu barokní socha sv. Jana Nepomuckého, zhotovená z místního pískovce. Na ohradní zdi zahrady u domu čp. 225 při průjezdní silnici v obci se nachází další barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Na návsi stojí novorománská kaplička z 19. století.
 

Opočno

Uprostřed obce se nachází jednolodní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený na základech staršího gotického kostela. Z původní gotické stavby se zachovala spodní část věže s křížovou klenbou v přízemí. Na návsi nedaleko kostela stojí na čtyřhranném soklu barokní socha sv. Jana Nepomuckého.
Přírodní zajímavosti: Západně od obce v zatáčce mezi Lipencem a Opočnem výchozy glaukonitického pískovce („malnický řasák“) a zkameněliny mořských organismů z období svrchní křídy.
 

Touchovice

Z 18. století pochází pozdně barokní čtvercová zděná kaple se stanovou střechou, postavená na návsi.
 

Hřivice

Na návrší nad návsí stojí na místě staršího gotického kostela, zničeného požárem, barokní jednolodní kostel sv. Jakuba. V jeho průčelí jsou vnikách plastiky sv. Prokopa a Vojtěcha. Severně od kostela stojí zvonice s hodinami.
 

Konětopy

Na návsi se nachází pozdně barokní kaple se zvoničkou, poblíž křížek s reliéfem Pany Marie na soklu, to vše je lidová práce. Východně od obce se tyčí kopec Bor, na němž je pravěké, archeologicky dosud neprozkoumané hradiště.
 

Pnětluky

Na návrší v obci se nachází pozdně barokní jednolodní kostel sv. Matouše s trojúhelníkovým štítem v západním průčelí a věžičkou nad presbytářem. Ze starší zástavby obce se dochovala jednopatrová barokní sýpka nad rybníkem, v jejímž zdivu je zřejmě ukryta stará pnětlucká tvrz. Asi 1,5 km jihovýchodně od obce Pnětluky, přístupné po zelené značce, se v lese zachovaly zříceniny hradu Pravda, jehož počátky jsou nejasné. Z opevnění se částečně zachovala hradební zeď, hluboké příkopy, parkán a mohutný val s dělostřeleckými stanovišti v severním předhradí. Ve zdivu se dochovala torza věžovité brány a dvou obytných budov, z nichž palác s dochovaným sklepem byl situován v západním nároží. 
Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Podcast Okouzleni městem nejen o Zdeňku Sýkorovi a Miroslavu Melenovi
Podcast nejen o kopcích
Pocta Janu Jírovi
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad