českyDeutschEnglish
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Galerie Benedikta Rejta

Galerie Benedikta RejtaGalerie Benedikta Rejta

Adresa: Pivovarská 34, Louny 440 01

Telefon: +420 415 652 634

E-mail: info@gbr.cz
WWW: www.gbr.cz

Typ: Galerie
Poloha: Louny
GPS: 50°21'28.92"N, 13°47'46.07"E

Galerie Benedikta Rejta se zrodila v šedesátých letech minulého století, z výjimečného kulturního kvasu, který město Louny vynesl mezi významná ohniska české kultury.  Stalo se tak díky nadšení a tvorbě výjimečných osobností. Jakoby řízením osudu se potkali ve stejnou dobu, na stejném místě - Jan Sekera, Zdeněk Sýkora, Kamil Linhart, Vladimír Mirvald, Emil Juliš, Josef Hlaváček, Josef Šimůnek, Jan Jíra a mnozí další. Své talenty, erudici i organizační schopnosti dali obdivuhodně do služeb umění a připravili také půdu pro vznik galerie.  V březnu 1966 se zrodila Galerie Benedikta Rejta, specializovaná na soudobé umění. Pojmenována byla po architektovi, který do Loun přinesl renesanci, galerie totiž měla od počátku zájem o sepětí moderního umění s architekturou. 

V roce 1967 dostala GBR budovu starého měšťanského pivovaru se záměrem adaptovat ji na galerii. Přestavba byla zahájena v roce 1969, ale až do roku 1998 galerie realizovala výstavy v alternativních prostorách.  Jan Sekera byl ředitelem galerie až do roku 1988, poté vedla instituci PhDr. Alica Štefančíková. Její iniciativou byla budova bývalého pivovaru mezi lety 1995 -1998 rekonstruovaná podle návrhu architektů prof. Emila Přikryla, Tomáše Bezpalce a Tomáše Novotného. Vznikl tak objekt mezinárodního významu, jehož autoři byli za tuto rekonstrukci v roce 2004  nominováni na cenu Evropská cena za architekturu – Mies van der Rohe Award EU.  Od 1. 9. 2020 je ředitelkou GBR Mgr. Kateřina Melenová a lounská galerie začíná psát další kapitolu své existence, tentokrát ve znamení spolupráce, otevřenosti a nové doby.

Soubor uměleckých děl z depozitářů Galerie Benedikta Rejta patří svou šíří, ale zejména pak svým obsahem a zařazením k významným sbírkám na našem území. Jádrem celého souboru se již v počátcích galerie stalo v šedesátých letech významně se projevující tzv. objektivní, neokonstruktivistické umění, zastoupené směry jako je gemoetrická abstrakce, konkrétní umění, kinetické umění, arte povera či op-art především soudobých tuzemských umělců, kterými se tehdy většina galerií zabývala jen okrajově. Zmíněné konstruktivistické tendence českého výtvarného umění reprezentují ve sbírkách Galerie Benedikta Rejta díla J. Koláře, M. Grygara, V. Boštíka, Č. Kafky, V. Cieglera a dalších, zahraniční umění této orientace představují práce V. Vasarelyho, K. H. Adlera, V. Kolejčuka aj.

Dalším významným pilířem sbírek GBR je tvorba lounských malířů, především významné trojice Z. Sýkory, V. Mirvalda a K. Linharta, ale třeba také V. Jíry a V. Nováka. Ze zmíněné trojice lounských malířů jsou ve sbírce nejhojněji zastoupena díla Mirvaldova, datovaná mezi léta 1970 až 1980, dále Sýkorova díla, a to až do roku 1980, včetně úplných počátků Sýkorovy tvorby, a nejméně pak díla Linhartova, zejména od poloviny 70. let. Krom známých děl, vzniklých během „geometrického období”, se zde nachází také jejich méně známé krajinomalby. Sochy a plastiky jsou zastoupeny mj. díly a objekty J. Hilmara, J. Hendrycha, Z. Pešánka, H. Demartiniho, K. Nepraše či Z. Sekala. Nejobjemnější částí sbírky Galerie Benedikta Rejta je soubor grafik a kreseb, jenž je budován od vzniku galerie v roce 1966 a průběžně doplňován akvizicemi spojenými s výstavním programem galerie. Je tvořen především pozůstalostí E. Filly a K. Linharta, dále zde najdeme kresby F. Muziky, A. Hoffmeistera, J. Váchala, V. Kokolii ad.

Celkově sbírka obsahuje přes 18 000 sbírkových předmětů, z toho 7 000 grafik, 4 500 kreseb a 3600 fotografií a je v ní zastoupeno přes 1 300 autorů českého i světového umění. Svým návštěvníkům se galerie snaží prostřednictvím pestrého výstavního programu a řady doprovodných akcí nabídnout pohled nejen na díla ze svých sbírek, ale také poskytnout prostor pro současné umělce a jejich tvorbu.

Otevírací doba:

 

ÚT – NE:  10.00 – 12.00  13.00 - 18.00

(komentovaná prohlídka: 14.00 - 15.30)

 

Vstupné:

 

VOLNÁ PROHLÍDKA

plné: 75 Kč

snížené  (senioři, studenti): 50 Kč

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

plné: 100 Kč

snížené  (senioři, studenti): 75 Kč

VOLNÉ VSTUPNÉ

děti do 6 let, ZTP, členové profesních sdružení, média 

Mapa

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Vložit akci do kalendáře

Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad