Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Václav Hlavatý

Václav HlavatýVáclav Hlavatý

27. ledna 1894 Louny – 11. ledna 1969 Bloomington, USA

Hlavatý byl vědec světového formátu. Narodil se v dnes již nestojící budově cukrovaru v Husově ulici. Jeho stejnojmenný otec má v matrice jako povolání napsáno cukrmistr, matka Laura byla dcerou kontrolora v cukrovaru. Po maturitě na lounské reálce v  létě 1913 se přihlásil hned na dvě vysoké školy: Na České vysoké škole technické si zapsal matematiku a deskriptivní geometrii, na Karlově univerzitě hudební estetiku. Kvůli válce ale musel studium přerušit a v roce 1915 narukoval. Na italské frontě byl v roce 1918 zajat a na jaře příštího roku se vrátil domů. Dokončil studia a dal se na pedagogickou dráhu. Pár měsíců učil v Praze, pak se vrátil do Loun a na zdejší reálce učil matematiku. Protože jeho schopnosti muzikanta byly na takřka profesionální úrovni, hrál v místním smyčcovém kvartetu a dojížděl muzicírovat i do Prahy. V rodném městě učil do roku 1923. Tehdy odešel na gymnázium v Praze na Vyšehradě, kde byl ale zaměstnaný jen formálně, do roku 1931. Lákala ho totiž vědecká kariéra, ke které měl všechny předpoklady. Jeden semestr roku 1924 prožil na studijním pobytu v Delftu, v letech 1927 a 1928 následovaly pobyty v Itálii a Francii, přednášel i v Oxfordu. Mezi tím získal docenturu hned na dvou vysokých školách: na Přírodovědecké fakultě UK a na Českém vysokém učení technickém. Na první z nich byl ve 30. letech jmenován řádným profesorem. Hlavatý v té době hojně publikoval studie v odborných časopisech. A protože vycházely nejen v češtině, ale také ve francouzštině, angličtině, italštině a němčině, brzy se stal nejen v Evropě uznávanou kapacitou. Nebylo proto překvapivé, že v zimním semestru 1937/1938 přednášel na pozvání Alberta Einsteina v USA. Za okupace samozřejmě nemohl přednášet, věnoval se proto sepisování dvoudílné monografie Projektivní geometrie. Po válce se Hlavatý zabýval obnovou školství a začal se angažovat politicky. Jako stoupenec idejí T. G. Masaryka vstoupil do národně-sociální strany a zasedal za ni až do voleb roku 1946 v Prozatímním národním shromáždění. Začátkem roku 1948 dostal Hlavatý další pozvání od Einsteina k cestě do USA. Věděl, že by v komunisty ovládané zemi nemohl svou práci svobodně rozvíjet a vzhledem ke svým všeobecně známým politickým postojům mohl být ohrožený také existenčně. V červenci 1948 proto pozvání přijal a do republiky se už nevrátil. Jeho trvalým působištěm se stala Indiana University v Bloomingtonu. Pokračoval ve vědecké činnosti a nadále spolupracoval s Einsteinem. Kromě toho se angažoval i v exilových organizacích. Předsedal Československé společnosti pro vědu a umění v Americe a byl člen Rady svobodného Československa. Jeho hlavním dílem je kniha Geometry of Einstein’s Unified Field Theory z roku 1958.

Osobnost Václava Hlavatého mohla být v Československu doceněna až po roce 1989. Roku 1991 obdržel in memoriam řád 3. stupně T. G. Masaryka a o rok později se stal čestným občanem Loun. Od roku 1992 nese jeho jméno lounské gymnázium, kde studoval i učil.  

 

Zdroj: PhDr. Bohumír Roedl

Další informace

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad