Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Josef Hlaváček

Louny byly po většinu své historie zemědělským městem. Podniků, které vyráběly produkty typické pro Louny, mnoho nebylo. Jedna místní rodina se však svými výrobky proslavila v Evropě i v zámoří. Jedná se o rodinu Hlaváčků, která začala v polovině 80. let 19. století vyrábět heligonky. To je speciální typ tahacích harmonik, doplněný o zesílenou basovou část nazývanou heligonové basy. Firmu založil roku 1885 Josef Hlaváček, který se řemeslu vyučil v Rakousku. Jeho bratr Jan založil v Lounech o tři roky později konkurenční podnik. Po jeho předčasné smrti v roce 1895 vedla firmu jeho matka Anna (* 1840), rovněž lounská rodačka. Po pěti letech podnik předala třetímu ze synů, Antonínovi (1869–1936). V roce 1922 přestěhoval Antonín dílnu i s dvaceti zaměstnanci do Prahy. Jeho lounskou výrobu převzal Jan Klásek, který do Loun přišel z Vídně. V Lounech dál působila firma Josefa Hlaváčka, která zaměstnávala 30 dělníků a vyráběla okolo 500–600 nástrojů ročně. Heligonky od Hlaváčků nacházely odbyt po celém světě. Doložený je export do Evropy, Latinské Ameriky a dokonce i na Kanárské ostrovy. Hlaváčkovi napsali také učebnice hry na heligonku. V roce 1892 vydal Josef Česko-slovanskou Školu pro samouky ku hře na dvouřadovou 19klapkovou harmoniku, Antonín sestavil Českou školu theoreticko praktickou pro chromatickou harmoniku se zvláštním zřetelem pro samouky.  Obě vyšly v Lounech. Dnes v místech Hlaváčkovy továrny působí firma Harmonikas s.r.o, která vyrábí hlasy pro všechny akordeony a harmoniky.

 

Zdroj: PhDr. Bohumír Roedl

Další informace

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad