Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Grigorij Arsentějevič Melnik

29. října 1917 Hrušky, Ukrajina

Melnikovo jméno zastupuje celou sedmnáctičlennou skupinu výsadku Jana Koziny, který byl v říjnu 1944 vysazen poblíž Loun. Jeho rodiště je malá vesnice v oděské oblasti. Melnik studoval na učitele, ale v roce 1938 vstoupil do armády. Účastnil se mnoha válečných operací a jako průzkumník bojoval také u Stalingradu. Díky svým zkušenostem byl převelený do Ukrajinského štábu partyzánského hnutí. Bojoval v týlu nepřítele, osvědčil se, zastával velitelské funkce, obdržel Leninův řád a před vysazením na území okupovaného Československa byl povýšený na majora.

Partyzánský výsadek Jan Kozina, pojmenovaný podle toho, že měl operovat na Šumavě, se skládal ze 17 členů, Melnik v něm zastával funkci náčelníka štábu. Byl složený z ruských a československých státních příslušníků. Vysazen byl 16. října 1944. Tu noc však panovaly nepříznivé povětrnostní podmínky, navigátor ztratil orientaci a partyzáni místo na Šumavu dopadli do prostoru mezi Louny a Žatcem. Nacisté letoun sledovali a bezprostředně po vysazení skupiny začali po parašutistech pátrat. Tři z nich přišli o život na návrší Mělce západně od Loun hned druhý den ráno. Zbývající výsadkáři byli buď zajati a uvězněni v koncentračních táborech, kde byli někteří z nich popraveni, nebo se jim podařilo prostřílet se z obklíčení. To byl i případ zraněného Melnika a velitele výsadku Vasila Kiše. Postupně se dostali až do Železných hor ve východních Čechách. Zde Kiš s Melnikem založili další partyzánský oddíl, nazvaný Pluk generála Ludvíka Svobody, který prováděl rozsáhlé diverzní akce.

Grigorij Melnik byl v roce 1965 jmenován čestným občanem Loun. Výsadek ve městě připomínají dva památníky. První z nich se nachází na Mělcích, kde padli Viera Morhunová, Nikita Kosinkov a Arkadij Jastremskij. Druhý v západní části města, kde byla jejich těla 17. října 1944 krátce vystavena.      

Další informace

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad