Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Emil Juliš

Emil JulišEmil Juliš

21. října 1920 Praha – 25. prosince 2006 Louny

V roce 1931 se jeho rodiče přestěhovali do Loun a otevřeli si zde cukrárnu. Když Emilovi v roce 1935 zemřel otec, ukončil studium na lounské reálce a vyučil se cukrářem. Protože měl literární sklony, navázal ještě za války kontakty s místní surrealistickou skupinou kolem knihovníka Janíka a Kamila Linharta. Po roce 1948 komunisté rodinný podnik vyvlastnili. Se svým třídním původem to pak Juliš neměl lehké. Vystřídal nejrůznější zaměstnání, mj. pracoval manuálně jako skladník, v mosteckých ocelárnách či dělník na stavbách Teprve v uvolněných 60. letech mohl odmaturovat, a to roku 1965 na Střední ekonomické škole v Teplicích. Juliš už ale v 50. letech psal poezii. Prostřednictvím Zdeňka Sýkory se dostal do intelektuálního kroužku, soustředěného v pražské kavárně Slávia kolem Jiřího Koláře. Tím mu bylo umožněno spolu s Václavem Havlem, Bohumilem Hrabalem, Josefem Škvoreckým a dalšími později slavnými autory publikovat v legendárním samizdatovém sborníku Život je všude, který vyšel tiskem až roku 2005.

Profesně se Juliš literatuře mohl věnovat pouhých pět let, v letech 1966–1970. Jako redaktor a později šéfredaktor řídil kulturní revue Dialog, která vycházela v Ústí nad Labem. Roku 1970 byl ale Dialog zakázán a Juliš přišel o místo. Bydlel v té době v Mostě. Pracoval pak jako plánovač v Povodí Ohře a ekonom v podniku bytového hospodářství. Psal do šuplíku. Teprve na konci 80. let vyšly Julišovi dvě básnické sbírky. Roku 1990 se Juliš vrátil do Loun. V témže roce obdržel Cenu Jaroslava Seiferta a roku 1996 Státní cenu za literaturu. V 90. letech mu vyšly další texty, jak nové, tak ty, které za normalizace nemohl publikovat.

Juliš byl múzický člověk. Zajímal se o vážnou hudbu, zejména tu soudobou, vlastnil obrovskou diskotéku. Ale především byl také výtvarníkem. Už v 60. letech vytvářel koláže, jistě i v důsledku kontaktů s Kolářem. Osobité byly jeho objekty v podobě pomalovaných kamenů. Julišova literární pozůstalost je uložena v Literárním archívu Památníku národního písemnictví v Praze. Roku 2009 otevřel Pavel R. Vejrážka v Černčicích Galerii Emila Juliše, kde pořádá výstavy soudobého výtvarného umění.

 

Zdroj: PhDr. Bohumír Roedl

Další informace

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad