českyDeutsch
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Michal MatzenauerMalíř a básník Michal Matzenauer (*1947) patří mezi výjimečné autory, jejichž tvorba nepodléhá soudobému tendenčnímu tlaku, ale razí si svou vlastní osobitou cestu. Rozsáhlé dílo krystalizuje ze symbiózy jeho malířsko – básnického založení. Těžištěm Matzenauerovy tvorby se tak staly lettristické experimenty, které rozvíjel v kresbě i malbě, kde dospěl k neobyčejné syntéze obrazu a kaligrafie. Charakteristická se pro něj stala rozmanitost témat, která se ale vzájemně prolínají, doplňují a obohacují. V uceleném pohledu lze Matzenauerovo dílo vnímat jako ustavičné kladení týchž otázek básníka, které tlumočí umělec v jedné a té samé osobě. Rozličné formy a rozpoložení těchto otázek v průběhu doby pak vyzní jako deníkové záznamy komplementární k vlastnímu životu. Galerie Benedikta Rejta připravila pro své návštěvníky výběr z Matzenauerova díla, který tento zajímavý fenomén jeho tvorby přibližuje. Michal Matzenauer pochází ze Vsetína, ale jeho tvorba je úzce spjata s pražským prostředím, kde žije a pracuje. Za normalizace patřil mezi zakázané autory, jako malíř i jako básník.

Výstava potrvá do 23.02.2014.

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Podcast Okouzleni městem nejen o Zdeňku Sýkorovi a Miroslavu Melenovi
Podcast nejen o kopcích
Pocta Janu Jírovi
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad