česky
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Memoriál Karla Raise

Memoriál Karla Raise - programMemoriál Karla Raise je doplněn Dětským dnem s mnoha soutěžemi. Součástí Dětského dne je i praktická ukázka dětské atletiky. Dětský den vyvrcholí lidovým během na 2 km všech příznivců zdravého pohybu od 2 do 100 let bez rozdílu věku, pohlaví, fyzických či duševních sil. Při doběhu lidového běhu i hlavního závodu bude závodníky povzbuzovat bubenická show.

Den konání: 03.05.2014

Pořadatel: ASK ELNA Počerady a Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Louny

Prezentace: Pavilon „B“ lounského výstaviště v Masarykových sadech v Lounech od 07:30 do 09:15 hodin

Šatny a sprchy: Městské koupaliště a sauna v Lounech. Pořadatel neručí za odložené věci.

Start: silnice u obce Volevčice u elektrárny Počerady v 11:00 hodin.

Doprava na místo startu je zajištěna pořadatelem z místa prezentace
Nutno dodržet časy odjezdů autobusů!

Odjezdy autobusů: z parkoviště před Městským koupalištěm v Lounech
od 09:30 / 09:40 / 09:50 (2 vozy současně)

Čas doběhu a dojezdu: park T.G. Masaryka – výstaviště Louny před hlavním pavilonem
cca od 11:20 do 12:50 hodin.

Pravidla závodu: závodí se dle pravidel atletiky, tzn. mimo jiné:
 • jakýkoliv doprovod a dopomoc závodníkům na trati není přípustný a může znamenat jejich diskvalifikaci.
 • závodem se považuje závod, ve kterém startují v určené kategorii minimálně tři závodníci(e).
 • v závodě na kolečkových bruslích je závodník povinen mít na hlavě ochrannou přilbu.
  (v případě nižšího počtu startujících nevzniká nárok na vyplacení finanční odměny a závodník(ci) obdrží věcnou cenu)

Startují:

v kategorii běžců :

 • muži – absolutní pořadí, kategorie do 49 let, do 59 let, do 69 let, do 74 let, do 79let a nad 80 let
 • ženy – absolutní pořadí, kategorie 35 až 44 let, 45 až 54 let a nad 55let

v kategorii vozíčkářů :

 • quadruplegici / quadruplegičky
 • paraplegici / paraplegičky

v kategorii handbike :

 • muži – absolutní pořadí všech kategorií MH společně – MH1;2;3;4;5 a MHOpen + kategorie MH1 a MH2 samostatně;
 • ženy – absolutní pořadí všech kategorií WH společně – WH1;2;3;4;5 a WHOpen

Štafetový běh:

 • běh pětičlených družstev na 15 km (jeden úsek cca 3km)
 • družstva firemních, školních, sportovních, rodinných či zájmových kolektivů i kolektivů ústavů sociální péče, bez rozdílu věku, pohlaví, zdravotních či duševních hendikepů. V týmech mohou vedle sebe startovat ženy i muži, děvčata i chlapci, děti, rodiče či prarodiče či žáci a jejich učitelé. Každé družstvo musí mít vlastní jednotný sportovní drez. Každý účastník štafetového běhu obdrží tričko s logem závodu. Na start jsou pozvána i družstva z partnerských měst Barenderchtu (NL), Lučence (SVK), Veneux les Sablons (FR) a Zschopau (SRN).

Jízda na kolečkových bruslích /in line skate/:

 • muži a junioři – absolutní pořadí; – 18 let a starší.
 • ženy a juniorky – absolutní pořadí; – 18 let a starší
 • dorostenci a starší žáci – absolutní pořadí; – do 17 ti let.
 • dorostenky a starší žákyně – absolutní pořadí; – do 17 ti let.

Startovné:

jednotlivci do 59 let 200,- Kč při podání přihlášky do stanoveného termínu tj.do 28.4.2014; úhrada převodem na č.ú. 1001500714/0600 u GE Money Bank Louny pod variabilním symbolem R.Č. závodníka.
jednotlivci do 59 let při přihlášení a platbě v den závodu startovné 250,- Kč.
jednotlivci nad 60 let 150,- Kč při podání přihlášky do stanoveného termínu, tj.do 28.4.2014; úhrada převodem na č.ú. 1001500714/0600 u GE Money Bank Louny pod variabilním symbolem R.Č. závodníka.
jednotlivci nad 60 let při přihlášení a platbě v den závodu startovné 200,- Kč.
Startovné štafet 250,-Kč platba v den závodu

Trať: viz. záložka popis a mapa tratě.

Ubytování pořadatel nezajišťuje. Bližší informace o možnostech ubytování v Lounech a okolí naleznete na stránkách www.mulouny.cz . Cena ubytování v Lounech se pro běžce pohybuje od 450 Kč,- za osobu/noc. Ubytování pro kategorii vozíčkářů a handbikerů /imobilní závodníci/ je možno v omezené míře získat v Lounech a okolí (cca 85 míst).
Nejlevnější ubytování pro imobilní závodníky je možno zajistit ve městě Postoloprty vzdáleném od Loun cca 7km v ubytovně, cena za ubytování 250,- Kč/noc.

Občerstvení pro všechny účastníky hlavního závodu zajišťuje pořadatel formou společného oběda od 13:00 hodin v hlavním pavilonu lounského výstaviště a v přilehlých prostorech. V průběhu dne je k dispozici bezplatné osvěžení od partnera závodu Heineken Česká republika a jeho lounským pivem.

Přihlášky pro účast v hlavním závodě podávají jednotlivci nebo jejich sportovní kluby do 28.04.2014 na adrese: https://apachi.wufoo.com/forms/memorial-karla-raise-2014/, uzávěrka hromadných přihlášek do lidového běhu a štafet je do 30.04.2014 na adrese: askelna@gmail.com.

Všichni závodníci hlavního závodu přihlášení do určeného termínu budou mít startovní číslo se svým jménem. Ve výjimečných případech lze podat přihlášku do hlavního závodu z Počerad do Loun v den konání v místě prezentace. Pořadatel nezaručuje takto přihlášeným závodníkům v hlavním závodě získání upomínkových předmětů z MKR.

Příspěvek na dopravu pořadatel neposkytuje.


Ceny a odměny za umístění jsou v hlavním závodě vypláceny finanční odměny dle rozpisu.
Na základě finančních možností pořadatele budou v letošním roce všechny ceny pro běžce i vozíčkáře vyplaceny dle rozpisu kategorie “ZARUČENÉ CENY” .

V závodě štafet budou oceněny první tři nejúspěšnější štafety poháry a věcnými cenami od partnerů MKR.

V lidovém běhu bude ohodnoceno 30 vylosovaných účastníků a 3 nejpočetnější kolektivy věcnými cenami. Všem v termínu přihlášeným sportovcům v hlavní závodě, v Lidovém běhu a závodě štafet věnuje pořadatel společně s partnery MKR tričko s logem závodu. Závodníci na stupních vítězů obdrží kromě finančních odměn i věcné ceny od partnerů MKR.

Vyhlášení vítězů proběhne od 13:45 hodin v parku T.G. Masaryka na lounském výstavišti v prostoru před hlavním pavilonem. Pro kategorii vozíčkářů, handbikerů a pozvaných hostů je od 19:00 hodin připraven slavnostní večer k 25. výročí založení tradice silničního běhu na trati z Počerad do Loun jeho součástí bude i vyhlášení výsledků kategorie hendikepovaných sportovců. Této slavnostní večer se uskuteční v hlavním pavilonu lounského výstaviště a jeho součástí bude i společná večeře s hudební produkcí.

Informace o závodě najdete také na: www.behej.com

Memoriál Karla Raise je dnem plným pohybu pro celou rodinu. Přijeďte se podívat k nám do Loun.

Těšíme se na Vás.

Vaši pořadatelé Memoriálu Karla Raise.

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Podcast Okouzleni městem nejen o Zdeňku Sýkorovi a Miroslavu Melenovi
Podcast nejen o kopcích
Pocta Janu Jírovi
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad