českyDeutschEnglish
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Louny - Smolnický potok

Délka trasy: 2,5 km

Popis trasy:

  • nachází se na turistické značené cestě (žluté) vedoucí z Loun podél zahradního města, přes Blšanský chlum do Chlumčan, podél Smolnického potoka do Brlohu a dále přes Cítoliby nebo polními cestami zpět do Loun
  • má 4 zastávky: zastávka č. 1 - V Bosně, zastávka č. 2 - U Viaduktu, zastávka č. 3 - U lesa, zastávka č. 4 - Brloh
  • více informací naleznete zde

 

V Bosně

Nacházíte se na katastrálním území obce Chlumčany, trasa z obce prochází kolem vinařství a bývalého mlýna. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1316, kolem pol. 16. stol. v Chlumčanech stála tvrz, ke které patřil poplužní dvůr s polnostmi, loukami, mlýny s dvěma mlýnskými koly a dvěma stoupami, hora Chlum s vinicemi, rybníky, lesy a háje. Dále v té době vznikla lisovna vína se skladovacími prostory. Během času vinice za neúrodných let zanikaly a za příznivých okolností byly znovu obnovovány. Tradice chlumčanských vinohradů pokračuje dodnes. Bosna je starý místní název osady obce Chlumčany, kde jsou tři domky. Původně zde stávaly rybářské chaty panských rybářů. Pojmenování je podle polohy plné strání a svahů s potokem a bažinami, podobné krajině na Balkáně.

U Viaduktu

Smolnický potok svádí vody z oblasti Džbánu do Ohře, jehož tok s břehovými porosty je významným krajinným prvkem. Tvoří ostrůvek vegetace v intenzivně antropogenně ovlivněné krajině. Samotný tok byl  v letech 1963, 1966 a 1979 upravován Státní meliorační správou Ústí nad Labem. Jednalo se o úpravu trasy, částečné opevnění břehů, stupeň v toku apod.

U lesa

V křovinatých porostech se vyskytují obecně rozšířené hlohy, růže šípkové, lísky, svídy krvavé a svída dřín. Keřové porosty jsou vhodným hnízdištěm řady druhů ptáků. Příznivé životní podmínky zde mají i drobní savci jako jsou ježek východní či veverka obecná. Za soumraku vychází na pastvu srnčí a zaječí zvěr, protože je zde dostatek vhodné potravy. V noci se objevují divoká prasata a na lov se vydávají lišky. V bylinném patře lesa se hojně vyskytuje zvonek broskvolistý.

Brloh

Místní část města Louny, 5 km jihovýchodně od Loun. Cesta nás přivede za hospodářskou usedlost č.p. 1, skládající se z obytného stavení, tří hospodářských objektů a částečně zachované ohradní zdi. Na některých budovách se uplatňují znaky selského baroka, větší část areálu pochází z 19. stol. Stezka vede kolem lesních porostů smíšených dřevin, převážně listnatých.

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Podcast Okouzleni městem nejen o Zdeňku Sýkorovi a Miroslavu Melenovi
Podcast nejen o kopcích
Pocta Janu Jírovi
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad