českyDeutschEnglish
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Louny – Kadaň

Louny – KadaňLouny – Kadaň

Délka trasy: 64 km

Popis trasy:

  • Louny - Žatec - Krásný Dvůr - hora Uhošť - Pokutice - Kadaň

 

Louny

Možnost koupání v krytém bazénu, na SZ okraji města je také koupaliště. Ve městě je ke shlédnoutí Žatecká brána, městské hradby a rekonstruované bašty, novorenesanční radnice z let 1886 - 1887 a také dům Sokolů z Mor, dnes muzeum.

Žatec

Parkování je možné přímo v centru na náměstí. Město Žatec má bohatou historii (první písemná zmínka je již z roku 1004) a spoustu zachovalých památek. Historické centrum je již od roku 1961 chráněno jako městská památková rezervace. Má dodnes zachovalé části městského opevnění s věžemi (Kněžské brány, Libočanská brána, Husitská bašta). Za pozornost určitě stojí dvouvěžový chrám Nanebevzetí P. Marie, klášter kapucínů s ranně barokním kostelem Korunování P. Marie a pozdně gotický Hošťálkův dům čp. 48 na náměstí Svobody. Žatec je významným střediskem pěstování chmele, které zde má již 700-letou tradici a tak se zde každý rok na začátku září pořádají tradiční slavnosti chmele na oslavu ukončení sklizně – tzv. Dočesná. 

Krásný Dvůr

Původní tvrz byla za F. J. Černína přestavěna v reprezentativní rezidenci. Za návštěvu stojí veřejnosti přístupný barokní zámek v jehož okolí byl vybudován rozsáhlý anglický park o rozloze 96 ha s pěti rybníky. Před zámkem je placené odstavné parkoviště. Najdeme zde také louky se staletými duby z nichž nejstarší má asi 1000 let a Park, který je zpestřen romantickými stavbami jako je Čínský pavilón, Panův templ a další.

hora Uhošť

Tato výrazná hora stojí za prohlídku. Zpočátku 1 km stoupání až na vrcholovou plošinu a dále už jen obcházet tuto horu po jejím okraji. Zde se jistě vyplatí opatrnost, protože sráz na okraji hory je velmi prudký a padá do hloubky mnoha desítek metrů. Úhošť není jen výrazná krajinná dominanta, ale je významná i přírodovědně (nejvyšší stupeň ochrany NPR) a historicky (na vrcholu se nachází hradiště z doby bronzové). Po prohlídce vrcholových partií nás naučná stezka po červené značce zavedou dolů pod skalnaté srázy a dále až k silničce vedoucí ze Zásady do Pokutic.

Pokutice

Vesnička u Kadaně, ve které končí, příp. začíná naučná stezka.

Kadaň

Na Mírovém náměstí lze vidět gotickou radniční věž, která je vysoká 53,7 metrů. Další významnou památkou je bezpochyby farní kostel Povýšení sv. Kříže. Tento kostel byl původně gotický, po několika požárech v Kadani byl v 18. stol. přebudován do podoby barokní. Přímo uprostřed Mírového náměstí se tyčí Morový sloup nazván Sloup Nejsvětější Trojice. Z náměstí vede Katova ulička, která dříve sloužila jako odpadní stoka. Pochází již ze 14. stol. a je součástí hradebního opevnění. Za Katovou uličkou se nachází katovna - bývalý dům kata, který v Kadani čas od času pobýval. Žatecký barbakán je pozůstatek po Žatecké, neboli také Pražské bráně, která byla zbourána. Zůstalo tedy pouze předbraní, které směřuje na východ. Jedinou zachovalou bránou ve městě je brána Mikulovická, zvaná ,,Svatá“. Svatá brána pamatuje příjezdy mnoha významných historických osobností jako např. Karla IV., Václava II., Marii Terezii nebo také Josefa II. Také je zde Kadaňský hrad, který byl vystavěn ve druhé polovině 13. stol. směrem na jih nad řekou Ohře. Nechal jej vybudovat Přemysl Otakar II. Hrad má čtvercovitý půdorys a v 18. stol. byl přebudován Marií Terezií na kasárna, čímž ztratil středověký charakter.

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Podcast Okouzleni městem nejen o Zdeňku Sýkorovi a Miroslavu Melenovi
Podcast nejen o kopcích
Pocta Janu Jírovi
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad