česky
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

NOC KOSTELŮ

NOC KOSTELŮ

09.06.2017 (Pá) 17:00

Kde: kostel sv. Mikuláše, kostel Církve čsl. husitské, kostel Nejsv. Trojice a 14. sv. Pomocníků
Louny

kostel Církve čsl. husitské

17:00 Zvonění na zvon "Jeroným Pražský"

17:05 Zahájení a přivítání účastníků Noci kostelů (ThDr. Helena Smolová, farářka Sboru)

17:10 Prázdninové varhany: varhanní koncert žáků ZUŠ Louny pod vedením Mgr. Ivany Derflerové

18:30 Program pro děti: vědomostní soutěž pro děti i jejich rodiče zaměřená na významná církevní výročí v tomto roce

19:00 Přednáška PhDr. Jana Mareše, Ph.D. : Středověké kláštery a města

19:45 Přednáška Miloše Davida: Ikony ve spiritualitě východních křesťanů

20:30 Pěvecké vystoupení: žáci ZUŠ ze třídy Marcely Briedové

20:45 Přednáška Mgr. Vladimíra Honse: Návraty Karla Farského a Ladislava Nováka do Loun (literárně - historické regionální okénko)

21:15 Staročeské křesťanské tradice s kulinářským okénkem: Přednáška o lidových tradicích našich předků s ochutnávkou typického postního pokrmu

22:15 Koncert chrámového sboru pod vedením Mgr. I. Derflerové

 

kostel sv. Mikuláše:

18:55 Zvony ohlásí počátek Noci kostelů 2017

19:00 Trubač z věže odtroubí počátek programu v kostele sv. Mikuláše

19:05 Přivítání a úvodní slovo j.m. Can. Wernera Václava Horáka, děkana lounského a kanovníka ceynoviánského

19:15 Koncert dětských pěveckých sborů Carmen, Notičky a dalších žáků ZUŠ Louny a ZUŠ Most pod vedením Kateřiny Štolové

20:00 K čemu se to používá - interaktivní výstava předmětů používaných v kostele při liturgii

21:00 Koncert Lounského chrámového sboru při svatém Mikuláši, výběr z díla Zdeňka Lukáše

21:30 Ticho v kostele se zhasnutím vnitřního osvětlení kostela

22:00 Zpívané nešpory ke svátku Nejsvětější Trojice

22:30 Ticho v kostele se zhasnutím vnitřního osvětlení kostela

00:00 Zakončení společného průvodu městem s modlitbou a společným výstupem na věž kostela

01:00 Uzavření kostela

 

kostel Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků


výstava "Poutníkem na dosah"

výstava o poutních místech litoměřické diecéze

18:00 Otevření výstavy

22:30 Uzavření kostela

 

23:15 - 00:00 Průvod městem se svíčkami

Společný průvod všech účastníků Noci kostelů od Kostela Církve čsl. husitské centrem města ke kostelu sv. Mikuláše

Další informace: https://www.nockostelu.cz/


Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Vložit akci do kalendáře

Webkamera Louny

Webkamera Louny, Hotel Caramell
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad