česky
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

Výběrové řízení - vedoucí Městského informačního centra

Starosta města Loun

vypisuje výběrové řízení na funkci

 vedoucí/ho organizační složky města Loun

Městské informační centrum

 

pracovní poměr na dobu neurčitou - platová třída 10


Informace na tel. 415 621 177 u personalistky městského úřadu pí Kožíškové, nebo e-mailem na adrese j.koziskova@mulouny.cz


Předpoklady:

  • vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné popř. střední ukončené maturitou (v oboru cestovní ruch a  regionální rozvoj výhodou)
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost
  • znalost jednacího jazyka

 

Ostatní předpoklady:

  • aktivní znalost minimálně jednoho cizího jazyka (AJ,NJ) podmínkou
  • praxe v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje výhodou
  • praxe ve vedoucí funkci výhodou
  • ŘP

 


Jmenování do funkce vedoucí/ho organizační složky od 01.02.2019 popř. dohodou


 

Přihlášení:

 

P ř i h l á š k u, kde bude uvedeno: jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis uchazeče doplněnou přílohami:


1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti především v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje)

2. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání

4. návrh koncepce řízení organizační složky a koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Louny (maximálně 4 stránky A4)

 

předat nebo zaslat do 07.12.2018na adresu Městský úřad Louny, kancelář úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 01  Louny  

Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Vložit akci do kalendáře

Webkamera Louny

Webkamera Louny, Hotel Caramell
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad