česky
Infocentrum: +420 415 621 102  Infocentrum: +420 415 621 102

130 let radnice na Mírovém náměstí v Lounech

V neděli 1. dubna uplyne přesně 130 let od kolaudace tzv. Nové budovy radnice, která byla postavena podle projektu architekta Saturnina Hellera. Dnešní budova radnice stojí na místě bývalého hostince U Tří lip, který roku 1884 v chátrajícím stavu město odkoupilo, nechalo zbourat a na jeho místě nechalo vystavět novou neorenesanční budovu radnice. Ambiciózní plán starosty JUDr. P. P. Hilberta počítal se stavbou zajímavé a výstavní budovy, kterou by mohl vyprojektovat jeho syn – architekt Kamil Hilbert. Ten bohužel soutěž nevyhrál, a tak je dnešní stavba realizována podle projektu S. Hellera. Neorenesanční průčelí budovy je mimo sgrafitovou výzdobu doplněno i o 8 alegorických soch od sochařů Antonína Procházky a Františka Hergesela.

Budova radnice, která koncem 19. století poskytla prostory i pro městskou spořitelnu a hostinec, dodnes slouží svému účelu.

Pokud máte zájem o prohlídku zajímavých zákoutí této budovy, jste srdečně zváni v sobotu 31. března ve 14:30 hodin na komentovanou prohlídku. Průvodcem bude PhDr. Jan Mareš, Ph.D..

U příležitostí tohoto výročí bude vydána brožura o budově radnice, kterou si budete moci zakoupit od 31. března 2018 v Městském informačním centru Louny.


                                                  Radnice - dříve x nyní


100 let od vzniku samostané ČSR

V letošním roce uplyne 100 let od vyhlášení samostatného Československa a ani město Louny nezapomíná na své občany a turisty. V neděli 28. října 2018 bude slavnostně odhalena socha T. G. Masaryka, která již před 90 lety zkrášlovala prostranství před základní školou v Pražské ulici v TGM sochaLounech. Na sochu se - tak jako před 100 lety - skládají občané ve veřejné sbírce.

Socha, jejíž originál vytvořil sochař Otakar Švec a která se v toku dějin nenávratně ztratila, bude nahrazena velmi zdařilou kopií z hořické dílny.

Letos je možné na informačním centru zakoupit speciální výroční turistickou nálepku, turistickou vizitku a turistickou známku s vyobrazením sochy T.G.M. v Lounech. To vše lze doplnit o speciální výroční razítko.

Po celý rok bude v Lounech probíhat řada speciálních výstav, přednášek a koncertů, které nám přiblíží atmosféru roku 1918.

 


Letos připravujeme...


V dubnu uplyne 130 let od kolaudace neorenesanční budovy radnice na Mírovém náměstí a my bychom tento moment našim občanům i návštěvníkům rádi připomněli prostřednictvím odborné komentované prohlídky radnice, která se bude konat 31. března 2018. Od stejného dne budete mít možnost zakoupit si v Městském informačním centru nově vydanou brožuru o lounské radnici.

V sobotu 30. června 2018 proběhne akce Den řeky Ohře, která je organizována městy ležícími na řece Ohři a každoročně se posouvá tzv. „dolů po proudu“. Den oslavující naši řeku proběhne v Masarykových sadech (okolí letního kina) a bude určen pro malé i velké. Celý program doplní lounská neckyáda.

Město Louny má v současné době 4 partnerská města. Během kalendářního roku existuje několik možností, kdy se můžeme dozvědět něco více z jejich kultury a gastronomie. Zástupci jednotlivých měst přijíždějí do Loun nebo naopak občané Loun navštěvují Barendrecht (NL), Lučenec (SK), Veneux-les-Sablons (F) a Zschopau (SRN), aby okusili jejich životní styl „na vlastní kůži“.

Ve dnech 13. - 20. července 2018 proběhne ve francouzském Veneux-les-Sablons již 5. setkání mládeže z partnerských měst, kam odletí skupina vybraných účastníků z Loun, Barendrechtu (NL) a Zschopau (SRN).

15. ročník Letního lounského vábení se bude konat ve dnech 10. - 12. srpna 2018, kdy do Loun přijedou zástupci všech našich partnerských měst. Všem doporučujeme návštěvu jejich stánků, kde se dozvíte něco zajímavého o každé z našich spřátelených zemí a navíc budete mít možnost ochutnat zajímavý lokální produkt.

V říjnu proběhne další z řady partnerských víkendů -  kombinace přednášek, ochutnávek a speciálních sportovních či společenských klání. V říjnu letošního roku do Loun přijedou zástupci francouzského města Veneux-les-Sablons. Termín Francouzského víkendu je stanoven 12. - 14. října 2018.

Samozřejmě nelze opominout výročí vzniku republiky a neděli 28. října, kdy bude před budovou základní školy v Pražské ulici v Lounech slavnostně odhalena replika sochy T. G. Masaryka, na kterou se občané během minulého roku skládali v dobrovolné sbírce. Na sochu lze přispět ještě v letošním roce a to až do konce října. Pokladnička pro finančí dary je nadále umístěna v prostorách MIC.

Je již tradicí, že občané města Loun navštěvují dvakrát do roka naše nejbližší partnerské město – Zschopau (SRN). Jednou bude vypraven autobus v létě na již tradiční akci Schloss- und Schützenfest (poslední víkend v srpnu) a podruhé bude možnost vyjet do Saska v období Adventu (začátek prosince), kdy se společně vydáváme na Weihnachtsmarkt (Vánoční trhy).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Euroregion Krušnohoří

Kalendář akcí

Vložit akci do kalendáře

Webkamera Louny

Webkamera Louny, Hotel Caramell
Brána do Čech - propagační a mediální kampaň Ústeckého krajeDolní Poohří - logoJednotná klasifikace turistických informačních center ČRturistika.cz - Turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde ...

Automatický překlad